Radiologija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceKM15445198819.7.2021. 9:33:082.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaTB14376582629.6.2021. 8:11:462.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaTM14358506729.7.2021. 11:52:292.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBL15677884826.5.2021. 8:52:442.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaKN1445195819.4.2021. 9:16:142.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaFK12690657228.5.2021. 12:44:542.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjelicePL14354351729.7.2021. 11:05:452.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRM14480392114.7.2021. 9:21:232.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMH15287068814.7.2021. 9:59:502.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaTS15424645715.7.2021. 11:10:572.8.2021. 17:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mekih tkiva vrataFI14437522119.7.2021. 8:56:482.8.2021. 18:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaDS15445214928.7.2021. 13:27:462.8.2021. 19:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaMM14368572013.7.2021. 19:08:293.8.2021. 1:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaRT14361830028.7.2021. 9:20:333.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBA1443202241.6.2021. 7:41:373.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKP14351366129.7.2021. 13:27:403.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaMM1434137202.7.2021. 8:11:493.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaMM14368572013.7.2021. 19:21:003.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaOŽ14419106128.5.2021. 12:31:153.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKJ14440854128.5.2021. 12:39:213.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceŠD14485006918.6.2021. 9:13:043.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaTD14352761915.7.2021. 11:14:373.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBZ14476539515.7.2021. 8:38:213.8.2021. 17:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGK14956235730.7.2021. 8:49:546.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaTM15881669025.5.2021. 13:06:016.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaGŽ14341703210.7.2021. 17:51:236.8.2021. 10:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mekih tkiva vrata 8.7.2021. 9:14:206.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaSI1447791301.7.2021. 12:52:106.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteĐR14336914713.7.2021. 8:51:356.8.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGA14363978411.6.2021. 14:16:379.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaGS13232863315.6.2021. 6:39:589.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaCD14479428021.5.2021. 7:41:579.8.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT lumbosakralne kralježniceNV14442571511.6.2021. 12:01:449.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjelicePA14345313218.5.2021. 11:57:359.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLR14478025729.7.2021. 9:27:299.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKG14356170827.7.2021. 10:34:439.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT lumbosakralne kralježniceLS11163082211.6.2021. 13:20:439.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceAN14346599221.6.2021. 10:56:039.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaRL14497888317.6.2021. 12:08:3310.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaŠI14501211115.6.2021. 10:40:3710.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBD14342517516.4.2021. 14:04:1610.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPD14377262128.5.2021. 12:36:1110.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceŽI14413210214.6.2021. 13:32:3810.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceMR13506336123.6.2021. 7:56:3410.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRM14394571612.7.2021. 8:52:1310.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT lumbosakralne kralježniceLV11112808713.7.2021. 14:17:4210.8.2021. 18:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBĐ13186809415.6.2021. 9:04:4511.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJR14458374225.6.2021. 7:39:3211.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaOM16074671411.6.2021. 13:02:3311.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJI1434393151.7.2021. 14:29:2711.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKR14404968514.7.2021. 7:06:3911.8.2021. 9:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaTI14413123119.7.2021. 13:15:5111.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceRK14347113027.7.2021. 11:14:0511.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKL14339073228.5.2021. 13:46:4511.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaJD1434235737.5.2021. 10:23:4811.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVZ11044666123.6.2021. 10:08:1711.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceDT14390762414.7.2021. 10:45:1211.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaNM14407139518.6.2021. 7:23:2812.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaCM14349026418.6.2021. 8:47:0812.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaŠM1450213605.7.2021. 9:37:3712.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaFR14499641518.6.2021. 10:42:3312.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaSZ14415542123.6.2021. 13:42:4512.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaČM12316442628.5.2021. 13:48:3912.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaCB14367321422.7.2021. 10:45:1012.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaCV14488020028.5.2021. 13:58:0612.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceSZ14415542121.6.2021. 11:54:2712.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKD14417373512.7.2021. 8:56:1812.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteNK12207217721.7.2021. 8:52:2113.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteJM14386092527.7.2021. 13:31:4913.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaVS11170323418.6.2021. 13:53:5616.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaDS14350279321.6.2021. 8:09:4616.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaRŽ14360378321.6.2021. 8:12:4916.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT srednjeg uha i temporalne kostiRL15700427713.7.2021. 8:44:5016.8.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT stopalaVD10932306917.6.2021. 7:34:2516.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBM15426629225.5.2021. 13:19:5116.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaGL14499281728.5.2021. 14:09:5516.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKM14486970828.6.2021. 14:23:5816.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena TJ15413041619.7.2021. 11:59:2716.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaVS14476184821.6.2021. 9:00:2217.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMI14477675723.6.2021. 9:43:0617.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJD14369393323.6.2021. 10:44:5017.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMM1407531738.7.2021. 11:54:1017.8.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBB14485283023.6.2021. 9:54:0317.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaSM14478894328.6.2021. 14:40:3517.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceHM14337763123.4.2021. 9:28:1317.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPM14497539514.7.2021. 14:48:5517.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaDD14489011928.5.2021. 14:47:3517.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaSA14486098830.7.2021. 9:22:2417.8.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaSB14376144823.6.2021. 11:55:4118.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMS14340644624.6.2021. 8:09:5218.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaHI15408658025.6.2021. 8:03:2518.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceRS1436965908.7.2021. 11:02:5718.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaČZ26094792028.5.2021. 13:28:4418.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceGS1438098408.6.2021. 10:05:3818.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaNA14407943729.6.2021. 8:22:3118.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceGR14484680219.7.2021. 13:24:1018.8.2021. 16:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMJ10071587825.6.2021. 8:19:2919.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaRG14364953125.6.2021. 12:36:1619.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJF14475885228.6.2021. 11:00:1619.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRM14385109520.4.2021. 14:27:0119.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaIH1557443169.6.2021. 7:49:1019.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena KD1436766329.6.2021. 14:44:1919.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaJD14362850510.6.2021. 9:33:4319.8.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLD14227654226.7.2021. 10:19:1519.8.2021. 17:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBI14371843428.6.2021. 8:06:5720.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaFI14418053029.6.2021. 14:51:2920.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaIM1447577841.7.2021. 9:48:5720.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPD14350364513.7.2021. 9:43:3720.8.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mekih tkiva vrataPM1116634812.7.2021. 11:23:2420.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaŠN10984219416.6.2021. 6:42:2220.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaUD14421578718.6.2021. 7:50:4220.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaDB14335494823.6.2021. 9:44:5820.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT cervikalne kralježniceJD1343809291.7.2021. 12:16:2220.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT ramenog zglobaSI14472851113.7.2021. 7:57:0920.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJŽ1436606892.7.2021. 7:19:3223.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKF1448685552.7.2021. 12:19:4923.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaIL15380313625.6.2021. 8:14:3223.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT gležnjaLB14394374324.6.2021. 13:29:2123.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaŠN14436484710.6.2021. 13:08:2023.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT cervikalne kralježniceKJ14437931324.6.2021. 12:10:3323.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena FR14342665214.6.2021. 8:11:5523.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceLI1437978818.7.2021. 11:08:3323.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceSV14415593422.7.2021. 14:11:1223.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPM1437253148.7.2021. 13:39:0524.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaĐĐ1449732575.7.2021. 9:59:5824.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaŽJ1306949641.7.2021. 8:02:0024.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaIB1298498058.7.2021. 9:45:5124.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceTM14366901925.6.2021. 10:21:3324.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaMJ14366525114.6.2021. 8:00:0324.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaBB12630610828.7.2021. 9:34:3924.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena TŽ14384637014.6.2021. 8:04:3124.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceČM10892633328.7.2021. 13:13:0024.8.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBA1449659327.7.2021. 8:41:2925.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBR1229472587.7.2021. 10:18:3625.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPM1437251558.7.2021. 13:45:0525.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGM14497630229.7.2021. 7:50:5925.8.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKJ14499131013.7.2021. 10:20:5625.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBM14369962714.6.2021. 8:02:1225.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaMI12449086221.6.2021. 12:08:5525.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceOJ14356139426.7.2021. 8:16:2425.8.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKN1445591148.7.2021. 13:49:1526.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKA1679810419.7.2021. 12:42:0726.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGK14395003612.7.2021. 11:01:1826.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVM14368385126.7.2021. 12:28:5426.8.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaDJ14474406814.7.2021. 9:03:5226.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKĐ14490409526.7.2021. 9:27:2426.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaFK1446094347.7.2021. 12:51:4126.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKB14407283425.6.2021. 10:13:2326.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaMA1443634828.7.2021. 10:03:2227.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaSK1435577522.7.2021. 10:57:4527.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaPJ14351933628.6.2021. 8:02:2627.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaDB14335494823.6.2021. 10:49:2227.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaČE1448824421.7.2021. 8:09:3027.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaLS11514647720.7.2021. 11:10:1627.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaPŽ14347009630.7.2021. 14:24:4327.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBS15359704612.7.2021. 11:07:0730.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaVZ14376556314.7.2021. 10:39:0130.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaKŽ1433586735.7.2021. 8:55:1130.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaRI1438791991.7.2021. 7:53:2330.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena BM14348730028.5.2021. 14:07:1430.8.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena SS11170371314.6.2021. 8:14:1930.8.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMB14498036822.7.2021. 8:18:0730.8.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRR14465057922.7.2021. 8:56:4130.8.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaSJ14360918012.7.2021. 13:12:1831.8.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGZ14394892213.7.2021. 8:05:5131.8.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaŽĐ14468913113.7.2021. 8:04:3231.8.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaDM12867106119.7.2021. 6:48:2031.8.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaJM14471212522.7.2021. 14:05:0531.8.2021. 9:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaGM14497630229.7.2021. 7:52:4831.8.2021. 10:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaŠM14488051614.6.2021. 8:21:4031.8.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKM11222374514.6.2021. 8:24:2731.8.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaTM14338122013.7.2021. 10:23:151.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaTS14453712814.7.2021. 7:42:361.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaSI10951291614.7.2021. 8:24:471.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceKM14495586522.7.2021. 12:11:141.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceBM14346550714.6.2021. 13:13:031.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceBI14375213324.6.2021. 11:30:061.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceBJ14370954328.7.2021. 13:32:121.9.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaLD1438766884.6.2021. 8:43:582.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaZM1439404332.7.2021. 10:07:082.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaNT1433617052.7.2021. 11:04:172.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaŠM15433680816.7.2021. 7:58:583.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaTM14444623916.7.2021. 7:53:413.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mekih tkiva vrataLM15361613522.7.2021. 9:03:573.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaFM1434365565.7.2021. 14:37:453.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMA14460582112.7.2021. 12:13:263.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaKA15992533316.7.2021. 11:18:333.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPD14370214119.7.2021. 9:54:436.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaBK11159898619.7.2021. 11:31:316.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaČM14336624619.7.2021. 11:35:166.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT koljena MM14937562319.7.2021. 11:47:036.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKS14417468222.3.2021. 11:34:206.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena BT1437465149.6.2021. 7:45:586.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaPS14452049614.7.2021. 7:33:476.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMA14372529719.7.2021. 12:32:247.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaTŽ14440246819.7.2021. 13:17:217.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLR14474502816.7.2021. 9:30:367.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT koljena ŽD14358517528.7.2021. 9:42:137.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceSB14348268715.6.2021. 12:33:157.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceDI1445849525.7.2021. 13:06:097.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaTŠ14357644320.7.2021. 14:02:568.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaAM14436330221.7.2021. 10:37:218.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJD14475614622.7.2021. 9:51:188.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKJ14408956122.7.2021. 7:14:488.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaGM14372422730.6.2021. 13:30:158.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPV1448180506.7.2021. 7:51:558.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaĐS1436056333.5.2021. 8:59:598.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPA14497578522.7.2021. 11:49:039.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPD14497577022.7.2021. 11:50:599.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPI14458085623.7.2021. 7:31:479.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjelicePR14413697613.7.2021. 10:10:369.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaŠF14367633123.7.2021. 12:08:3510.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGM14478960226.7.2021. 8:41:1410.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaJN14335930916.7.2021. 7:55:3710.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaTB15413533221.7.2021. 11:01:3210.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaBM14457643421.7.2021. 8:08:3210.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMS15412605120.7.2021. 10:46:1910.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMS15412605121.7.2021. 9:38:4910.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaKF14497671126.7.2021. 9:39:5913.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaOS14947058226.7.2021. 13:06:2213.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMN14384786215.9.2020. 9:02:1313.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaGL1434158019.7.2021. 9:36:5913.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjelicePM14376945813.7.2021. 8:41:2013.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKR15374139713.7.2021. 8:42:5213.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaVM12613434627.7.2021. 8:14:4514.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGL14439652527.7.2021. 9:20:1114.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPZ14348489514.7.2021. 11:03:0814.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceTŽ14486349918.6.2021. 12:41:3014.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceSJ13057905713.7.2021. 9:24:4614.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPT14452347123.7.2021. 10:00:5614.9.2021. 15:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMV14351736327.7.2021. 14:11:1415.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMS14336147629.7.2021. 6:51:1615.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLP1440081949.7.2021. 9:09:1915.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVJ14340243930.4.2021. 9:21:0015.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceMS14437456213.7.2021. 8:49:1915.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGK14956235729.7.2021. 7:09:0816.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaCD14408778129.7.2021. 8:31:4416.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaPA14340601830.7.2021. 8:56:5516.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKB1446145722.7.2021. 13:03:0516.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceMŠ14349551313.7.2021. 9:26:0816.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaSA14497394830.7.2021. 9:13:2917.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaZK14351424630.7.2021. 11:22:2817.9.2021. 7:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaMB14498036821.7.2021. 10:43:2017.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT ramenog zglobaFK14386390016.7.2021. 7:50:0817.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT lumbosakralne kralježniceAM14374326116.7.2021. 7:52:1417.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaHŽ14374346925.6.2021. 8:10:2420.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena KA11014222715.2.2021. 12:22:4420.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena VJ14464565713.7.2021. 9:28:1020.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKJ14450575513.7.2021. 10:28:2120.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaGP15577065428.7.2021. 7:41:4321.9.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaAM1443632702.4.2021. 8:12:4821.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceNJ14442151513.7.2021. 8:53:4921.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBA14352363516.6.2021. 12:38:0622.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjelicePZ15408671614.7.2021. 9:23:2522.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaGK14408716030.7.2021. 9:25:1722.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLG11005536415.7.2021. 8:11:3223.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceŠM10113309314.7.2021. 13:21:2723.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaMM14353762028.7.2021. 7:38:1724.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaZD12206880223.7.2021. 7:43:2124.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaPV14379457126.7.2021. 11:47:1724.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaŠT1445933117.5.2021. 8:23:0227.9.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaGV14419157421.6.2021. 8:50:5327.9.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRS14436598727.4.2021. 9:31:0927.9.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBA14377633819.7.2021. 13:29:2327.9.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLS14470578114.7.2021. 10:43:3728.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceTJ15413041614.7.2021. 10:46:4128.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVM14349055030.4.2021. 10:26:2729.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteDD11016687919.7.2021. 13:14:1529.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPN14404917223.4.2021. 9:37:4930.9.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRB14355486621.7.2021. 10:08:1430.9.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT paranazalnih sinusaVI14388228827.7.2021. 10:10:531.10.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaIV14373580526.7.2021. 11:40:281.10.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaBV14369851030.7.2021. 9:58:521.10.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaKB14414940819.5.2021. 6:57:044.10.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaVK14419002522.4.2021. 9:15:284.10.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaJI1433800592.7.2021. 10:12:554.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKN14452137119.7.2021. 13:18:034.10.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena ŠD12874469613.7.2021. 9:07:384.10.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBN14501253512.5.2021. 14:03:305.10.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteKD14363567321.7.2021. 14:35:575.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaSM15414281427.5.2021. 13:15:106.10.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKZ11168756322.7.2021. 8:09:186.10.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaSA1436823404.6.2021. 11:57:237.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceNI14367947822.7.2021. 9:07:207.10.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteRM14389682216.6.2021. 13:02:0911.10.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBA14362708513.7.2021. 7:38:4811.10.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceJĐ14344772519.7.2021. 12:47:5512.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteKŽ14400509622.7.2021. 14:25:3812.10.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaEZ14494144121.7.2021. 10:38:3213.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteTD14376583023.7.2021. 12:39:4213.10.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteBV14416383131.5.2021. 10:53:1014.10.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceŠK14479157219.7.2021. 9:41:1614.10.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceBS1441594819.6.2021. 10:22:4218.10.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVN14380731226.7.2021. 11:00:5418.10.2021. 13:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaBD14385305322.7.2021. 14:23:3019.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaŠM14366609028.7.2021. 10:41:2419.10.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVZ14352523722.7.2021. 13:57:4620.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKD14519938215.1.2021. 8:52:4721.10.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceČF10578048527.7.2021. 13:14:0325.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena MK14340033920.7.2021. 8:31:5527.10.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKA14368937122.7.2021. 10:49:5928.10.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaKO14469781921.5.2021. 12:56:292.11.2021. 8:30:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaFT1612671384.5.2021. 10:48:233.11.2021. 12:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mozgaUR14336517817.5.2021. 11:02:418.11.2021. 7:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomena i zdjeliceKI14501435313.7.2021. 11:51:448.11.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaLI14372072230.7.2021. 10:46:5523.11.2021. 9:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteKI14390486519.7.2021. 13:11:4624.11.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT angiorafija abdom. aorteMM14473820328.5.2021. 13:39:2810.12.2021. 14:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaKS14359106130.6.2021. 7:54:5713.12.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa i abdomena VĐ11145323114.6.2021. 8:07:5413.12.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaPN14412976112.7.2021. 10:38:3815.12.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaGK14378330728.6.2021. 11:23:5020.12.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT prsnog košaBS1447676731.6.2021. 13:41:3920.12.2021. 11:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaŠM1446889095.5.2021. 11:51:3621.12.2021. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaRM1438968221.2.2021. 11:44:2329.12.2021. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaKM14337822030.6.2021. 9:39:0818.1.2022. 8:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT toraksa, abdomena i zdjeliceHD14472251222.7.2021. 14:29:2627.6.2022. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT abdomenaVM10974789428.7.2021. 11:32:3125.7.2022. 10:00:00
CT-kompjuterizirana tomografijaCT mekih tkiva vrataRS14385976220.1.2021. 11:36:308.8.2022. 8:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeMA1437895375.3.2021. 15:43:499.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePA14345497821.6.2021. 7:35:019.8.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePT1435241888.7.2021. 12:21:139.8.2021. 10:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePM14497539514.7.2021. 14:21:519.8.2021. 10:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeSŠ14341048214.7.2021. 14:44:189.8.2021. 11:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeFA14389934820.7.2021. 18:44:169.8.2021. 11:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeLN14386998616.7.2021. 8:45:119.8.2021. 12:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKO14475384716.7.2021. 10:34:019.8.2021. 12:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeŠZ1434723899.10.2020. 9:29:4310.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeRA14383489415.7.2021. 12:42:5810.8.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeBJ14378938216.7.2021. 11:26:2510.8.2021. 10:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJK14355017219.7.2021. 6:54:3610.8.2021. 10:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeBK11158665816.7.2021. 16:18:1110.8.2021. 10:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeSS14350061719.7.2021. 11:53:3810.8.2021. 11:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJT14394652119.7.2021. 8:50:4210.8.2021. 11:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeSZ14336652820.7.2021. 9:25:4910.8.2021. 12:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeHĐ14354832519.7.2021. 17:17:4110.8.2021. 12:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJA14467599820.7.2021. 9:35:4010.8.2021. 12:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeRZ14415518821.7.2021. 7:27:5011.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJJ16118465921.7.2021. 7:59:4911.8.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKD14341694121.7.2021. 10:59:1411.8.2021. 10:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePA14349900321.7.2021. 14:15:2211.8.2021. 10:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeAM15453378921.7.2021. 15:43:4411.8.2021. 11:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJM14356398822.7.2021. 10:21:3411.8.2021. 11:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeDV14343796322.7.2021. 14:39:0911.8.2021. 12:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeIZ14342081228.7.2021. 15:48:4811.8.2021. 12:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeMA11030595422.7.2021. 15:26:3711.8.2021. 12:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePA14357031727.7.2021. 9:34:0712.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeCM14463228426.7.2021. 12:38:1112.8.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeLS14374639326.7.2021. 15:59:5012.8.2021. 10:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJS14346451326.7.2021. 19:57:0512.8.2021. 10:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeCS14342135030.7.2021. 9:25:0212.8.2021. 11:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeRV15777566030.7.2021. 10:38:1013.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeRD14368660616.2.2021. 19:44:4216.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKM1442083562.7.2021. 8:35:3416.8.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeTZ14352121522.3.2021. 8:36:5316.8.2021. 10:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeHP14387145622.7.2021. 10:26:5917.8.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeMŽ1435996696.5.2021. 11:23:201.9.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKM1448276859.6.2021. 12:12:016.9.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeAJ14435396422.7.2021. 8:15:268.9.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKI14336613815.7.2021. 7:16:1515.9.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeŽK14338709426.2.2021. 9:27:2727.9.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeHM14358724128.6.2021. 14:51:3129.9.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePZ14373381315.7.2021. 12:28:5930.9.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeMG14356820715.3.2021. 9:09:394.10.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeMN14369065713.4.2021. 9:23:494.10.2021. 9:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKS14351223519.1.2021. 14:41:3620.10.2021. 8:30:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeFI14502125226.4.2021. 18:08:4526.10.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeČI14460612410.6.2021. 13:54:522.11.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkePV15993231729.6.2021. 17:56:353.11.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeML14350656511.6.2021. 18:43:418.11.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeJK14347434714.7.2021. 9:39:4111.11.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeRŽ14382820729.9.2020. 9:46:4315.11.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeVJ14369391419.7.2021. 11:19:0917.11.2021. 8:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeVM1434071392.7.2021. 11:23:251.12.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeMK14432207623.6.2021. 13:25:007.12.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeNI14353571314.7.2021. 17:47:0214.12.2021. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeDM1055084181.7.2021. 12:03:4510.1.2022. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeKB14356557526.7.2021. 11:16:4220.4.2022. 9:00:00
MamografijaMamografija u oba smjera obe dojkeBB1434440596.7.2021. 9:54:057.6.2022. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceVI16036952530.6.2021. 12:02:592.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBD1474598963.3.2020. 13:19:232.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBS14358005131.5.2021. 11:33:352.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMV14350204512.2.2021. 14:29:502.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŠL14362848827.1.2021. 10:51:152.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceKM13232332730.3.2021. 9:29:382.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceVI1445066111.4.2021. 13:28:212.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMS14474183911.6.2021. 10:15:572.8.2021. 13:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceAM1065171079.7.2021. 16:13:362.8.2021. 13:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceAV1065142599.7.2021. 16:14:392.8.2021. 14:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaFN14370001826.7.2021. 12:37:012.8.2021. 15:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceVD15760779729.7.2021. 11:45:352.8.2021. 16:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceJJ14370745828.4.2021. 7:58:082.8.2021. 17:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceLL1447632422.3.2021. 9:57:483.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMM14842837431.3.2021. 10:22:373.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMM14842837431.3.2021. 10:25:563.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR torakalne kralježniceKZ1447060997.7.2021. 14:13:563.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaVZ1093873516.4.2021. 12:20:263.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaMI1436748867.4.2021. 10:01:183.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKE15332906819.4.2021. 7:39:133.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaKV14477216723.7.2021. 9:29:053.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaIM14352976131.5.2021. 9:23:163.8.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaPA1437265247.4.2021. 13:55:033.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKD1435386906.7.2021. 8:30:003.8.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceGM10965439216.7.2021. 11:44:483.8.2021. 14:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježnicePV10985346723.7.2021. 14:06:203.8.2021. 14:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceOL14382419126.7.2021. 8:45:043.8.2021. 15:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceVJ14386898821.7.2021. 10:25:533.8.2021. 16:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceHI10561178718.7.2021. 9:43:414.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKM26137230818.7.2021. 9:56:324.8.2021. 8:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR gornjih ekstremitetaGL14340276318.7.2021. 10:07:074.8.2021. 9:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPN26332506318.7.2021. 10:18:384.8.2021. 10:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR jetreČC14737441228.7.2021. 9:28:274.8.2021. 10:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR torakalne kralježnicePV14485339828.7.2021. 8:30:356.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceGL16243481623.7.2021. 11:04:136.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR orbitaHB14373184014.4.2021. 9:05:106.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŽJ14409079622.4.2021. 9:43:416.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMM1435927658.4.2021. 10:37:176.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŠM1578679529.4.2021. 10:17:186.8.2021. 10:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaVD1448171758.4.2021. 10:53:096.8.2021. 11:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŠD1438145318.4.2021. 10:55:336.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceĆI14492063113.4.2021. 7:45:586.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBI11117553429.4.2021. 14:24:126.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceGN14339465019.7.2021. 12:04:476.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKL14358117219.4.2021. 8:50:336.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKR14358116826.7.2021. 16:37:196.8.2021. 13:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBV14382867327.7.2021. 11:40:209.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKV1436206373.2.2021. 11:49:319.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaPT1435115618.4.2021. 6:55:299.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR stopala i šakeKM13232332712.4.2021. 10:53:099.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBS1440545928.4.2021. 12:55:229.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMA1446249938.4.2021. 14:39:379.8.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBD1439332529.4.2021. 10:48:469.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaVV1435522917.7.2021. 11:15:339.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBG14498265030.6.2021. 11:05:269.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaGL1434158019.7.2021. 9:54:569.8.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaIA1558148197.4.2021. 10:03:009.8.2021. 14:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaST14382771128.7.2021. 13:52:419.8.2021. 15:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaTŽ14440246813.7.2021. 11:06:3810.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaFB14341603420.4.2021. 7:48:3310.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePL1090272749.4.2021. 12:23:3110.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBĐ1323308139.4.2021. 13:14:1210.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR gležnjaPA10652016412.4.2021. 11:29:4510.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaSĐ14497501812.4.2021. 13:21:2010.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPA14357031727.7.2021. 9:36:5810.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaIA16358923229.7.2021. 9:35:4310.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKT15257999812.4.2021. 13:24:0110.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaRM15982842012.4.2021. 13:25:5510.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaHI14358375114.4.2021. 6:53:2110.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaLD10951961220.5.2021. 7:36:2010.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceSH1435812809.7.2021. 10:26:0110.8.2021. 13:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaBI15496425223.7.2021. 9:45:5310.8.2021. 14:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeZN10927028017.4.2021. 16:18:2111.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeBM10903808716.6.2021. 9:34:0711.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkePJ14341211616.7.2021. 13:24:1411.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeGJ1491526936.7.2021. 8:24:2611.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeRN10929721023.7.2021. 13:35:2811.8.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeLG15444201423.7.2021. 14:46:4311.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeKA14491833928.7.2021. 10:24:2311.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKS13229661229.7.2021. 18:37:5711.8.2021. 14:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)KB14501414117.4.2021. 16:13:2812.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)HZ1050233165.7.2021. 21:22:5512.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)MD1259502696.7.2021. 8:45:4212.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)BV14369851030.7.2021. 10:16:2612.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)JT14401483714.6.2021. 9:32:0212.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaDD16236444023.7.2021. 11:26:4913.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaDM1596920448.4.2021. 10:58:4313.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaĆJ12477341413.4.2021. 12:15:1613.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŠV14474867713.4.2021. 14:09:5913.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaSK15912895813.4.2021. 14:24:2813.8.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceJR13146742314.4.2021. 10:49:5113.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceHŽ13220398519.4.2021. 7:33:0713.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMT15404355321.7.2021. 14:41:3313.8.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceKJ15359601423.7.2021. 9:16:3416.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBD1434651932.2.2021. 9:24:4816.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)ŠN14484278211.5.2021. 11:10:2116.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceHD14368101814.4.2021. 12:19:0016.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaHĐ14353582114.4.2021. 12:20:0416.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)MS1230062065.7.2021. 20:43:2116.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaMI14453675523.7.2021. 8:39:0216.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceBM16772861014.4.2021. 12:21:2316.8.2021. 10:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKT12438210215.4.2021. 7:11:3116.8.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježnicePM10904046415.4.2021. 7:31:5916.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceKI14379622421.5.2021. 11:23:4716.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaCD14375504910.5.2021. 7:31:3216.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceRG14346778715.4.2021. 11:36:1716.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBD14372265923.7.2021. 8:26:3816.8.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceUP14423975015.4.2021. 11:39:4617.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaSO26719442116.4.2021. 8:54:1917.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaLĐ14460362820.4.2021. 12:22:2017.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMM11018476920.4.2021. 12:45:3517.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaPA26455002420.4.2021. 13:13:5417.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaGM1436398163.5.2021. 13:59:5317.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)BK14371068928.6.2021. 8:09:1017.8.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaGM15807790121.4.2021. 13:28:0917.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceĐA14424218222.7.2021. 9:53:2318.8.2021. 7:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)VM14357365027.7.2021. 8:15:5118.8.2021. 8:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeBM1434106756.7.2021. 8:32:4318.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeNS14349535420.7.2021. 8:29:1618.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeLS14470578123.7.2021. 13:29:0118.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeRS14417702823.7.2021. 13:41:1418.8.2021. 11:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)ND14408211729.12.2020. 22:12:0819.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)VM14363787726.4.2021. 14:11:2919.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)VS1536386688.7.2021. 10:11:0119.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)ŠT11031558023.7.2021. 9:11:3519.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceGV1438132471.7.2021. 11:29:4420.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceOD15952095825.5.2021. 13:15:5620.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceVM14474677417.5.2021. 13:06:5920.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceNS14382452428.4.2021. 14:36:4320.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMM14418107920.4.2021. 13:30:5520.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR torakalne kralježniceMJ14357306321.4.2021. 13:43:4020.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBV14385495422.4.2021. 11:21:2420.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaHK15822554522.4.2021. 11:37:4420.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceJD15869823016.7.2021. 11:43:2520.8.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaČZ14345095613.4.2021. 7:48:3420.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaLS14361774516.6.2021. 13:39:5720.8.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR stopala i šakeDM11529144520.7.2021. 14:58:3820.8.2021. 14:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPD1434553362.6.2021. 9:40:0520.8.2021. 14:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKS14465556518.7.2021. 10:43:4323.8.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKM14502486324.9.2020. 8:25:5323.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceGM15469379319.2.2021. 11:25:0723.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŠZ14355160716.4.2021. 13:31:5423.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaAJ14376249921.4.2021. 13:32:5323.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPS14690778123.4.2021. 8:48:3823.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaŽI14356517023.4.2021. 10:01:1323.8.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBĐ11163225023.4.2021. 10:03:5023.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaLA10902438813.7.2021. 13:43:5623.8.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceVM12677543023.7.2021. 9:54:0223.8.2021. 14:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPD14388047427.7.2021. 14:19:4523.8.2021. 14:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceKD14337369617.5.2021. 12:50:5024.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaJĐ15516130323.4.2021. 10:20:0624.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceIĐ14393942523.4.2021. 10:25:0724.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR gležnjaŠZ11215051527.4.2021. 6:42:4624.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPK14359246423.4.2021. 10:27:2824.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaĐI14475133823.4.2021. 10:51:1424.8.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKD14495421213.5.2021. 11:53:3524.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBT1434154646.5.2021. 11:47:4824.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaCV14488020017.5.2021. 12:54:2224.8.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBD14385305323.7.2021. 11:07:5124.8.2021. 13:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBI14370962823.7.2021. 15:09:4024.8.2021. 13:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceLD1274334995.7.2021. 21:05:5825.8.2021. 7:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceRA1364491898.7.2021. 10:17:0925.8.2021. 8:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeBN1435660418.7.2021. 10:25:2625.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeMM14392175715.7.2021. 9:53:3525.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeRM1438136378.7.2021. 10:42:2625.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeLK14502420428.7.2021. 11:15:5625.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeSŠ11019579826.7.2021. 11:54:0025.8.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceDC11998904518.7.2021. 9:14:2825.8.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)RG1447164865.7.2021. 20:57:3426.8.2021. 7:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)ŠN1056508438.7.2021. 10:23:0726.8.2021. 8:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)BB14459247418.7.2021. 10:12:2426.8.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaSS15690042017.5.2021. 12:55:4727.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKP14477863023.4.2021. 13:05:0427.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMR14347868926.4.2021. 12:37:1927.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceSB14412327927.4.2021. 6:45:1627.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMA15821896627.4.2021. 14:39:1427.8.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceDL14402625828.4.2021. 7:14:1727.8.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPM14422827628.4.2021. 9:36:3827.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceŠL14340395431.5.2021. 14:34:1127.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)PD11978938110.6.2021. 9:48:0127.8.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceNR14343730416.6.2021. 10:34:0627.8.2021. 14:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMS14473322128.7.2021. 10:27:0927.8.2021. 15:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKŽ1446932521.4.2021. 8:52:5330.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaKD14379579627.4.2021. 14:40:4630.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMN15335462228.4.2021. 10:35:0630.8.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaKM14363437428.4.2021. 13:07:3630.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKV14451815528.4.2021. 13:27:5830.8.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaMM1599763611.6.2021. 11:21:1030.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR torakalne kralježniceKB14407283425.6.2021. 9:48:2230.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceAV14482537327.7.2021. 14:02:5530.8.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBS14460338428.7.2021. 12:33:2030.8.2021. 14:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKT14340374229.4.2021. 13:11:3031.8.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPP12954926130.4.2021. 6:42:5031.8.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBS10660704030.4.2021. 8:22:1231.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaKM1433736814.6.2021. 10:55:0431.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaVA1436713268.6.2021. 9:03:5131.8.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePS14432724030.4.2021. 8:59:4531.8.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPB14501153730.4.2021. 12:23:3331.8.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceOS12405393230.4.2021. 12:28:4531.8.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceZM1536524472.7.2021. 10:56:0131.8.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceTS11006931119.7.2021. 12:16:231.9.2021. 7:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeVN14485317119.7.2021. 13:58:291.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeNI1093324628.7.2021. 10:52:211.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeZM10928123315.7.2021. 9:30:041.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeML14367858830.7.2021. 9:48:481.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeLR14378316730.7.2021. 13:00:441.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)PA10546861223.6.2021. 14:18:122.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)PI13443968928.4.2021. 13:29:202.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)PJ10898313513.7.2021. 7:44:272.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKI1551988002.3.2021. 9:46:243.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaVD1436649103.3.2021. 11:20:303.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPD14489653116.3.2021. 10:08:323.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMV14485465930.4.2021. 12:40:143.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceVZ1446578813.5.2021. 6:42:453.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceSZ1343869663.5.2021. 7:06:263.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceĆJ1247734143.5.2021. 9:31:313.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMR14499958518.6.2021. 8:32:523.9.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceNM14367856919.7.2021. 12:32:373.9.2021. 13:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaIZ14490706613.7.2021. 13:29:043.9.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaRB14345641928.9.2020. 10:36:296.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaHH14370297411.11.2020. 7:42:046.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)SA1445794967.4.2021. 9:07:586.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMA1445789968.4.2021. 14:34:106.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKN1450034329.4.2021. 12:43:246.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMŽ1322166293.5.2021. 11:42:066.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaSŽ1564432254.5.2021. 8:08:156.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaBE16376735721.7.2021. 15:13:396.9.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaLS1441040604.5.2021. 8:23:467.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaOA1449883259.4.2021. 13:42:107.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaJA2676067784.5.2021. 13:58:367.9.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaID1434084044.5.2021. 14:06:437.9.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKM1446279074.5.2021. 14:11:497.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceGS14371525117.5.2021. 10:49:537.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKJ15646548011.5.2021. 11:15:217.9.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR gležnjaŠJ10904359623.7.2021. 11:33:047.9.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)ŽM14478622228.7.2021. 13:26:007.9.2021. 14:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceBĐ14361131815.6.2021. 11:33:168.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceSS1114353038.7.2021. 13:25:188.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR zdjeliceSS1114353038.7.2021. 13:29:068.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeNM14413272317.4.2021. 17:42:368.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)CI14468359421.5.2021. 16:53:449.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)BA14352363516.6.2021. 12:32:469.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceRĐ1440328356.5.2021. 10:55:0210.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePG1542810126.5.2021. 12:17:5010.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaGM1438400136.5.2021. 12:27:5710.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceHI1600070476.5.2021. 12:37:4510.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKS14486426622.7.2021. 8:20:4710.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaSI1435886828.1.2021. 13:26:0010.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePJ14370852611.5.2021. 11:16:4210.9.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaAB14359667910.5.2021. 10:45:3613.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaNZ13574575818.1.2021. 12:45:1413.9.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceIK1447577997.5.2021. 8:03:0513.9.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceVĐ1439131887.5.2021. 12:10:2613.9.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceIG10666876712.5.2021. 9:32:3413.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePV13434412313.5.2021. 8:35:4313.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceVG1438271247.5.2021. 16:11:1613.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaMI15377245220.7.2021. 12:15:3513.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceČK1435477407.5.2021. 16:12:4113.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBM14355744725.5.2021. 13:57:0613.9.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR gležnjaŽM14850448123.7.2021. 11:36:2413.9.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR torakalne kralježnicePG14382276315.4.2021. 19:03:5514.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaPR1438751395.5.2021. 13:47:3814.9.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaĆI1310246406.7.2021. 6:49:5914.9.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaLI1594333096.5.2021. 12:30:1214.9.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR donjih ekstremitetaBV1440351497.5.2021. 9:58:2114.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMJ1435788821.6.2021. 13:18:4614.9.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaNM1119371237.5.2021. 10:55:4814.9.2021. 12:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR gležnjaMT15149409723.7.2021. 11:22:2614.9.2021. 13:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceOI12379709826.7.2021. 14:27:0114.9.2021. 13:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeMG10913289821.5.2021. 16:56:4915.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)HI1537086439.4.2021. 0:12:3516.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)PD14475571612.7.2021. 10:03:3216.9.2021. 9:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaŽN14385224810.5.2021. 15:09:1217.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceHJ14463783410.5.2021. 15:27:4017.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceJE14400616411.5.2021. 7:24:2617.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaBN14451327713.5.2021. 8:39:2917.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaDL11168229517.5.2021. 7:42:0817.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaTL14379918221.5.2021. 14:01:1217.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR orbitaKS1445985058.7.2021. 7:44:0617.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMV14387923523.7.2021. 11:00:3017.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceJJ14452401811.5.2021. 11:27:1517.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceTD14347056030.7.2021. 12:07:2817.9.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaLN1099129834.2.2021. 7:49:3720.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaVM15408652318.2.2021. 8:54:2820.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKL14437975612.4.2021. 16:46:4120.9.2021. 9:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceJŽ14463065911.5.2021. 11:32:1420.9.2021. 10:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceV 12443513011.5.2021. 11:33:2320.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceKM14419635931.5.2021. 10:58:3020.9.2021. 11:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaDS1222853075.7.2021. 14:48:0620.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceBR14349013711.5.2021. 11:51:4020.9.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaĐM16002002521.6.2021. 11:52:4120.9.2021. 12:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)RM11030597328.7.2021. 14:22:2120.9.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaKD16344210223.7.2021. 8:47:3520.9.2021. 14:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaBZ14461273510.5.2021. 6:58:1121.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR gležnjaSN14468321711.5.2021. 11:45:5821.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaRĐ13436711812.5.2021. 7:50:2221.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaVS1434138051.6.2021. 14:41:3921.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMS12588821712.5.2021. 8:08:0821.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceHZ1434033297.5.2021. 15:58:3821.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaMD11120443812.5.2021. 8:15:3621.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)BV14337777325.6.2021. 8:32:1923.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)HD1449599238.7.2021. 11:19:5823.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceJB14343867513.5.2021. 9:19:0724.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMK1449568064.6.2021. 12:16:1124.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceBB14487476113.5.2021. 15:33:0124.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaMJ14357306313.5.2021. 15:34:1024.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaZS14412980814.5.2021. 12:14:4924.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKA16053817610.6.2021. 10:52:4624.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMV14485465917.5.2021. 6:53:1924.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaA 13267588418.5.2021. 6:44:2624.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceMI1075284477.6.2021. 13:45:4024.9.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaTZ14415709527.1.2021. 9:24:5827.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePZ14336720619.1.2021. 11:35:4927.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceZB14420832227.4.2021. 8:17:2727.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceDA14361121411.5.2021. 11:43:5927.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBT14356510917.5.2021. 13:09:2127.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceKM1112186018.7.2021. 11:00:0027.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceŠI14340082218.5.2021. 6:55:0527.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceBM14482602818.5.2021. 13:49:0327.9.2021. 11:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaTM14393939325.3.2021. 12:16:0927.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceMI14377951018.5.2021. 7:37:2027.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaHĐ14439712929.1.2021. 9:20:4427.9.2021. 13:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaOM14367989112.5.2021. 9:14:1528.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (donji)MV14435352113.5.2021. 15:31:4728.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR ramenaPJ14353062317.5.2021. 7:37:0228.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR koljenaMD11120443817.5.2021. 7:40:1428.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceBI14905593518.5.2021. 6:58:0128.9.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaGV14368553818.5.2021. 7:38:4128.9.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaFM15754645223.6.2021. 14:33:4628.9.2021. 13:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeIM14451993326.7.2021. 12:57:1929.9.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR dojkeTV15127910329.12.2020. 13:53:5429.9.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)NR14377898920.1.2021. 12:38:2330.9.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR abdomena (gornji)BB14463187312.7.2021. 10:08:5730.9.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceŽM14441559718.5.2021. 13:50:281.10.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKG14457268127.5.2021. 7:25:581.10.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježnicePM14368559527.5.2021. 7:27:421.10.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaKJ14348412820.5.2021. 8:35:041.10.2021. 8:45:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaCJ14344609319.5.2021. 12:40:581.10.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaDA1434033671.7.2021. 12:11:211.10.2021. 9:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaCŽ14340591220.5.2021. 11:58:111.10.2021. 10:15:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceTT11015153120.5.2021. 12:19:121.10.2021. 11:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR lumbosakralne kralježniceLA11717928125.6.2021. 13:59:071.10.2021. 12:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaSJ14415240820.5.2021. 13:16:031.10.2021. 12:30:00
MR-magnetska rezonancijaMR mozgaRI1438759237.10.2020. 6:51:224.10.2021. 8:00:00
MR-magnetska rezonancijaMR cervikalne kralježniceGA143845974