Psihijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Biologijska psihijatrijaBI0040906963330.8.2019. 11:26:5716.12.2019. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaBD1140044255127.11.2019. 8:08:3116.12.2019. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaBN5232981617719.9.2019. 13:45:1516.12.2019. 9:20:00
Biologijska psihijatrijaBL004153304249.4.2019. 8:33:0616.12.2019. 9:40:00
Biologijska psihijatrijaIJ041144400199.5.2019. 8:44:0516.12.2019. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaZA004129926749.5.2019. 11:33:1416.12.2019. 10:20:00
Biologijska psihijatrijaMM004093954849.5.2019. 14:08:2616.12.2019. 10:40:00
Biologijska psihijatrijaBS0282810807010.5.2019. 9:25:5016.12.2019. 11:00:00
Biologijska psihijatrijaPP0282075619210.5.2019. 10:45:0616.12.2019. 11:20:00
Biologijska psihijatrijaIA0041942882414.5.2019. 10:52:0916.12.2019. 11:40:00
Biologijska psihijatrijaIM0041852254315.5.2019. 8:05:3916.12.2019. 12:00:00
Biologijska psihijatrijaGD5232598837215.5.2019. 10:41:0219.12.2019. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaKA5232342171416.5.2019. 9:33:4019.12.2019. 9:20:00
Biologijska psihijatrijaŠV0040954664722.5.2019. 13:13:4619.12.2019. 9:40:00
Biologijska psihijatrijaKM0041664517216.5.2019. 11:20:4619.12.2019. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaPJ0042328778516.5.2019. 11:32:2819.12.2019. 10:20:00
Biologijska psihijatrija 20.5.2019. 9:16:2819.12.2019. 10:40:00
Biologijska psihijatrijaKG0041185564320.5.2019. 9:28:5919.12.2019. 11:00:00
Biologijska psihijatrijaBD0121430099922.5.2019. 6:32:1719.12.2019. 11:20:00
Biologijska psihijatrijaZT1142742078822.5.2019. 7:31:0119.12.2019. 11:40:00
Biologijska psihijatrijaBN0040696701022.5.2019. 8:34:0819.12.2019. 12:00:00
Biologijska psihijatrijaJK004251736163.6.2019. 10:54:1430.12.2019. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaKB1140632730127.8.2019. 10:06:0730.12.2019. 9:20:00
Biologijska psihijatrija 28.3.2019. 13:11:3630.12.2019. 9:40:00
Biologijska psihijatrijaKM114010411703.7.2019. 12:50:4730.12.2019. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaKM0431977306818.9.2019. 13:28:1130.12.2019. 10:20:00
Biologijska psihijatrijaŠM5292605441318.9.2019. 13:19:4030.12.2019. 10:40:00
Biologijska psihijatrijaJZ0221716694618.9.2019. 13:25:2030.12.2019. 11:00:00
Biologijska psihijatrijaKR5202261357918.9.2019. 13:21:0630.12.2019. 11:20:00
Biologijska psihijatrijaKM0602886878718.9.2019. 13:14:5630.12.2019. 11:40:00
Biologijska psihijatrijaFM0221975549918.9.2019. 13:22:2430.12.2019. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika EO5232533424626.11.2019. 8:11:309.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika HT0042691683328.8.2019. 12:52:389.12.2019. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0041172588619.11.2019. 14:04:4410.12.2019. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika  6.11.2019. 8:05:4910.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VJ091307644396.11.2019. 8:19:2210.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika SM004047345185.12.2019. 13:47:3211.12.2019. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika ZS523291886626.11.2019. 11:53:0211.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika HM0042012763516.10.2019. 14:20:3711.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika LM004170248557.11.2019. 9:33:0512.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika IM004213993308.11.2019. 9:07:1212.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika  8.11.2019. 11:22:2513.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MI0242202074111.11.2019. 8:09:0813.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KT0122924218511.11.2019. 9:21:1716.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika RA1143140175011.11.2019. 9:23:0116.12.2019. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika DM1143054782721.11.2019. 12:05:0417.12.2019. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika AV0111927752621.11.2019. 12:06:4717.12.2019. 9:30:00
Psihijatrijska dijagnostika AN0043044314011.11.2019. 13:58:2317.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MR0121629289913.11.2019. 8:34:5717.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika JI0041259400113.11.2019. 8:24:4518.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika SM1140003358813.11.2019. 9:07:2518.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika VT0040246069618.11.2019. 8:42:2619.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MR0042111767919.11.2019. 8:19:0319.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika RL0041172986019.11.2019. 10:10:2220.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MV0041842410219.11.2019. 10:10:5620.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika BS5202813298129.11.2019. 10:12:4223.12.2019. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika  21.11.2019. 10:48:0023.12.2019. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika CĐ5232279069521.11.2019. 10:55:2527.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika RG0042543246421.11.2019. 10:56:1527.12.2019. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KĐ5232637917622.11.2019. 10:04:5830.12.2019. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika SM0040005514322.11.2019. 10:59:0330.12.2019. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika DM5741670391226.11.2019. 8:50:5413.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika OS0243029158728.11.2019. 11:04:2913.1.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika  28.11.2019. 12:43:5314.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VL0041717490326.11.2019. 8:42:5014.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika VJ0122247249326.11.2019. 8:43:2014.1.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika KJ520309192894.12.2019. 12:54:1114.1.2020. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika RM0040510202329.11.2019. 8:36:0215.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MZ0282120519329.11.2019. 10:14:4615.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika JG0042897170829.11.2019. 12:34:5616.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VI004089203282.12.2019. 10:03:4716.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika OM088071109922.12.2019. 10:56:3017.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MI004276632562.12.2019. 10:58:1217.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika DM0041459097726.11.2019. 11:21:2520.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika KD028099558932.12.2019. 13:04:3020.1.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MM004283117183.12.2019. 8:22:2221.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BK520268625413.12.2019. 13:29:4321.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika CS520283839204.12.2019. 10:46:3122.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika TT004318903404.12.2019. 12:36:0622.1.2020. 12:30:00
PsihoterapijaBI0040906963330.8.2019. 11:26:5716.12.2019. 9:00:00
PsihoterapijaBD1140044255127.11.2019. 8:08:3116.12.2019. 9:00:00
PsihoterapijaBN5232981617719.9.2019. 13:45:1516.12.2019. 9:20:00
PsihoterapijaBL004153304249.4.2019. 8:33:0616.12.2019. 9:40:00
PsihoterapijaIJ041144400199.5.2019. 8:44:0516.12.2019. 10:00:00
PsihoterapijaZA004129926749.5.2019. 11:33:1416.12.2019. 10:20:00
PsihoterapijaMM004093954849.5.2019. 14:08:2616.12.2019. 10:40:00
PsihoterapijaBS0282810807010.5.2019. 9:25:5016.12.2019. 11:00:00
PsihoterapijaPP0282075619210.5.2019. 10:45:0616.12.2019. 11:20:00
PsihoterapijaIA0041942882414.5.2019. 10:52:0916.12.2019. 11:40:00
PsihoterapijaIM0041852254315.5.2019. 8:05:3916.12.2019. 12:00:00
PsihoterapijaGD5232598837215.5.2019. 10:41:0219.12.2019. 9:00:00
PsihoterapijaKA5232342171416.5.2019. 9:33:4019.12.2019. 9:20:00
PsihoterapijaŠV0040954664722.5.2019. 13:13:4619.12.2019. 9:40:00
PsihoterapijaKM0041664517216.5.2019. 11:20:4619.12.2019. 10:00:00
PsihoterapijaPJ0042328778516.5.2019. 11:32:2819.12.2019. 10:20:00
Psihoterapija 20.5.2019. 9:16:2819.12.2019. 10:40:00
PsihoterapijaKG0041185564320.5.2019. 9:28:5919.12.2019. 11:00:00
PsihoterapijaBD0121430099922.5.2019. 6:32:1719.12.2019. 11:20:00
PsihoterapijaZT1142742078822.5.2019. 7:31:0119.12.2019. 11:40:00
PsihoterapijaBN0040696701022.5.2019. 8:34:0819.12.2019. 12:00:00
PsihoterapijaJK004251736163.6.2019. 10:54:1430.12.2019. 9:00:00
PsihoterapijaKB1140632730127.8.2019. 10:06:0730.12.2019. 9:20:00
Psihoterapija 28.3.2019. 13:11:3630.12.2019. 9:40:00
PsihoterapijaKM114010411703.7.2019. 12:50:4730.12.2019. 10:00:00
PsihoterapijaKM0431977306818.9.2019. 13:28:1130.12.2019. 10:20:00
PsihoterapijaŠM5292605441318.9.2019. 13:19:4030.12.2019. 10:40:00
PsihoterapijaJZ0221716694618.9.2019. 13:25:2030.12.2019. 11:00:00
PsihoterapijaKR5202261357918.9.2019. 13:21:0630.12.2019. 11:20:00
PsihoterapijaKM0602886878718.9.2019. 13:14:5630.12.2019. 11:40:00
PsihoterapijaFM0221975549918.9.2019. 13:22:2430.12.2019. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaKJ0241857603323.5.2019. 11:12:5411.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaŽM0111975749131.5.2019. 13:11:4311.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaEĐ0040601169528.5.2019. 8:25:5611.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaDD0942242899123.5.2019. 7:47:1811.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaKB004246931335.6.2019. 13:48:3211.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaĆJ1140044231429.5.2019. 10:15:0511.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaKS004094190953.6.2019. 10:11:4811.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaJM004062743626.6.2019. 7:43:2211.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaPJ0042724405613.6.2019. 7:58:5911.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaKŽ1140044262113.6.2019. 8:09:5911.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaMJ114000329865.12.2019. 7:36:5012.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaVS1140083151717.4.2019. 9:10:3812.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaŠM0042747121328.3.2019. 8:55:5212.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaVM0041399694328.3.2019. 12:30:5312.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaID0041740075828.3.2019. 13:36:5012.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaBR1140044260327.11.2019. 9:08:5412.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaLV0281340889428.3.2019. 14:15:0812.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaČV523222929691.4.2019. 6:56:5312.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaRI0281582743227.11.2019. 12:54:2312.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaHT004219473549.9.2019. 13:58:0512.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaTD5202218560824.4.2019. 10:38:5812.12.2019. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaSS523291885701.4.2019. 10:36:0313.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrija 1.4.2019. 14:58:4513.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaMM114310834622.4.2019. 13:49:4513.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaSB004218544623.4.2019. 10:11:5313.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaKA0042348397217.4.2019. 7:19:0013.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaLD028314128965.4.2019. 10:41:3013.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaFF043157039859.4.2019. 9:45:3613.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaCA004199850129.4.2019. 9:52:1813.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaKP114312914269.4.2019. 9:53:5713.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaKF004189205145.9.2019. 11:06:5113.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaBI0040906963330.8.2019. 11:26:5716.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaBD1140044255127.11.2019. 8:08:3116.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaBN5232981617719.9.2019. 13:45:1516.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaBL004153304249.4.2019. 8:33:0616.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaIJ041144400199.5.2019. 8:44:0516.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaZA004129926749.5.2019. 11:33:1416.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaMM004093954849.5.2019. 14:08:2616.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaBS0282810807010.5.2019. 9:25:5016.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaPP0282075619210.5.2019. 10:45:0616.12.2019. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaIA0041942882414.5.2019. 10:52:0916.12.2019. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaIM0041852254315.5.2019. 8:05:3916.12.2019. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaCD0043135159825.11.2019. 11:08:2417.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaJB1140003360518.7.2019. 12:47:0317.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaGJ004161255589.4.2019. 13:59:5817.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaGI0040338665710.4.2019. 13:38:1117.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaŠD0121623969710.4.2019. 13:38:4717.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaDŠ0042241825810.4.2019. 14:15:4917.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPJ0232584457816.8.2019. 10:45:2517.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaOĐ0042738555511.4.2019. 10:59:4917.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaTI0041952273711.4.2019. 11:55:1517.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaGB004169136462.5.2019. 8:38:2117.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaSJ0230888862629.3.2019. 9:03:3318.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaČH523196333035.6.2019. 12:06:3918.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaRT0041830734116.5.2019. 10:33:2318.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaGK004113092597.5.2019. 11:46:0718.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaLD0041714438217.6.2019. 13:45:3518.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaČD028284076202.12.2019. 6:58:4718.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaDZ004180695393.12.2019. 9:38:2118.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaUN5202242292526.6.2019. 11:08:5918.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaRL0111325204912.7.2019. 12:58:2418.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaZA0041651067817.4.2019. 10:41:1718.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPK0042850702018.6.2019. 7:45:0618.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPM0040650953423.4.2019. 9:49:4318.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaOL0041881888924.4.2019. 7:38:4218.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaTS523260349142.8.2019. 8:03:5918.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaJB0041462868516.8.2019. 11:56:3818.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaSS0041731048415.4.2019. 9:37:3018.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaIM0042452258526.4.2019. 0:00:0018.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaKS023182695903.12.2019. 8:41:0618.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaIL0042386321429.8.2019. 14:38:4718.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaJS0041395395412.9.2019. 11:49:3018.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaGD5232598837215.5.2019. 10:41:0219.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaKA5232342171416.5.2019. 9:33:4019.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaŠV0040954664722.5.2019. 13:13:4619.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaKM0041664517216.5.2019. 11:20:4619.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPJ0042328778516.5.2019. 11:32:2819.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrija 20.5.2019. 9:16:2819.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaKG0041185564320.5.2019. 9:28:5919.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaBD0121430099922.5.2019. 6:32:1719.12.2019. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaZT1142742078822.5.2019. 7:31:0119.12.2019. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaBN0040696701022.5.2019. 8:34:0819.12.2019. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaGV0040902514423.4.2019. 12:33:1927.12.2019. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaHR520066731265.12.2019. 10:25:2927.12.2019. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaGŽ0041841291231.7.2019. 11:23:1527.12.2019. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaPP0042159854226.4.2019. 11:02:1227.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaMI5232510674429.4.2019. 14:48:0927.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaMR0281584417729.4.2019. 14:48:5927.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPM0041709000729.4.2019. 10:39:2627.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPR004283589943.5.2019. 10:47:2027.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaCZ012143901443.5.2019. 12:01:5127.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaJK004251736163.6.2019. 10:54:1430.12.2019. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaKB1140632730127.8.2019. 10:06:0730.12.2019. 9:20:00
Socijalna psihijatrija 28.3.2019. 13:11:3630.12.2019. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaKM114010411703.7.2019. 12:50:4730.12.2019. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaKM0431977306818.9.2019. 13:28:1130.12.2019. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaŠM5292605441318.9.2019. 13:19:4030.12.2019. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaJZ0221716694618.9.2019. 13:25:2030.12.2019. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaKR5202261357918.9.2019. 13:21:0630.12.2019. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaKM0602886878718.9.2019. 13:14:5630.12.2019. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaFM0221975549918.9.2019. 13:22:2430.12.2019. 12:00:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2019 Opća bolnica Bjelovar