Psihijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Biologijska psihijatrijaPI0043269021918.5.2020. 10:20:0418.9.2020. 9:30:00
Biologijska psihijatrijaKG004180248222.9.2020. 10:25:3118.9.2020. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaKJ0121700843529.5.2020. 13:22:3018.9.2020. 10:30:00
Biologijska psihijatrijaDM0041570429310.2.2020. 11:04:4118.9.2020. 11:00:00
Biologijska psihijatrija 3.2.2020. 10:52:5118.9.2020. 11:30:00
Biologijska psihijatrijaDM0041896256218.2.2020. 11:19:2618.9.2020. 12:00:00
Biologijska psihijatrijaBN0040696701019.2.2020. 7:57:1918.9.2020. 12:30:00
Biologijska psihijatrijaTŽ0041781753121.2.2020. 10:58:1918.9.2020. 13:00:00
Biologijska psihijatrijaAM024213829467.9.2020. 11:37:0525.9.2020. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaŠA0942999628215.9.2020. 9:20:0925.9.2020. 9:30:00
Psihijatrijska dijagnostika MM1140138465916.9.2020. 11:01:5417.9.2020. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4917.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PD0040748328211.9.2020. 8:44:2317.9.2020. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika ML1140561164011.9.2020. 8:44:5717.9.2020. 14:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BL520314432837.9.2020. 11:39:4918.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:3918.9.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KŠ0042199666511.9.2020. 11:57:5218.9.2020. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika ŠD523212498407.9.2020. 13:43:4321.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PZ114287785039.9.2020. 10:59:4021.9.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika BS024114721049.9.2020. 12:13:3822.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika FK1143138956410.9.2020. 10:01:3022.9.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4523.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GA0042671524510.9.2020. 10:49:3923.9.2020. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4924.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PD0040748328211.9.2020. 8:45:2324.9.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika ML1140561164011.9.2020. 8:45:4224.9.2020. 14:00:00
Psihijatrijska dijagnostika ŠM0041770652610.9.2020. 12:21:0525.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:3925.9.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika VJ1142739895611.9.2020. 14:03:4925.9.2020. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0042988430911.9.2020. 10:10:4828.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika  11.9.2020. 11:59:2428.9.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KS1140003474311.9.2020. 11:05:4029.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VI0043196699814.9.2020. 10:36:1129.9.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4530.9.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BA0041715861315.9.2020. 10:53:2730.9.2020. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:491.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika ČA1222929119119.8.2020. 14:25:491.10.2020. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PD0040748328211.9.2020. 8:46:141.10.2020. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika ML1140561164011.9.2020. 8:46:351.10.2020. 14:00:00
Psihijatrijska dijagnostika DV0282264738816.9.2020. 11:44:272.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:392.10.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika BM1142979642317.9.2020. 13:54:595.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VJ0122247249315.9.2020. 13:26:066.10.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika VL0041717490315.9.2020. 13:26:326.10.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:457.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:498.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:399.10.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4514.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4915.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:3916.10.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4521.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4922.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:3923.10.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4628.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4929.10.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BB0043260795125.8.2020. 13:15:3930.10.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:464.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:495.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4611.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4912.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4919.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4625.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VM0041950838831.8.2020. 12:40:4926.11.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:462.12.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:469.12.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4616.12.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4623.12.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4630.12.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4613.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4620.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:4627.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika GM100300937558.9.2020. 14:01:463.2.2021. 11:00:00
PsihoterapijaPI0043269021918.5.2020. 10:20:0418.9.2020. 9:30:00
PsihoterapijaKG004180248222.9.2020. 10:25:3118.9.2020. 10:00:00
PsihoterapijaKJ0121700843529.5.2020. 13:22:3018.9.2020. 10:30:00
PsihoterapijaDM0041570429310.2.2020. 11:04:4118.9.2020. 11:00:00
Psihoterapija 3.2.2020. 10:52:5118.9.2020. 11:30:00
PsihoterapijaDM0041896256218.2.2020. 11:19:2618.9.2020. 12:00:00
PsihoterapijaBN0040696701019.2.2020. 7:57:1918.9.2020. 12:30:00
PsihoterapijaTŽ0041781753121.2.2020. 10:58:1918.9.2020. 13:00:00
PsihoterapijaAM024213829467.9.2020. 11:37:0525.9.2020. 9:00:00
PsihoterapijaŠA0942999628215.9.2020. 9:20:0925.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaBZ012189768228.9.2020. 11:30:3817.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaRI0041459825211.2.2020. 12:28:1617.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaKM012188391688.9.2020. 11:31:3717.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaMĐ004148186343.1.2020. 11:31:5417.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaND004305374556.11.2019. 7:28:2917.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaVL004048885572.9.2020. 12:20:1317.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaLD0042062501514.2.2020. 11:10:4617.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaSA004187172014.6.2020. 7:20:3317.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaŠD0043109142010.9.2020. 10:55:0117.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaDB5232540997316.9.2020. 13:27:1017.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPJ0112499432014.9.2020. 6:59:3817.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaZN0042173704014.1.2020. 7:45:5017.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaRA0041090010018.3.2020. 9:10:2817.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaMM0121171607117.8.2020. 13:26:0817.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaPA5232677166413.8.2020. 12:55:0117.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaHŽ0042030952215.1.2020. 12:59:4617.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaML0042816298424.8.2020. 11:51:4017.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaLS0112239167716.1.2020. 9:54:0417.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaID0041740075816.1.2020. 10:32:3517.9.2020. 12:30:00
Socijalna psihijatrijaVM0041399694323.1.2020. 10:20:3617.9.2020. 13:00:00
Socijalna psihijatrijaJK004179149266.7.2020. 8:23:0817.9.2020. 13:30:00
Socijalna psihijatrijaŠM0041803253830.7.2020. 7:31:0518.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaMD5232541434517.1.2020. 13:31:2818.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaAN0281874813523.1.2020. 8:47:4218.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaHV0041782328124.1.2020. 11:50:5018.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaPI0043269021918.5.2020. 10:20:0418.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaPD0041142014627.1.2020. 9:15:5718.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaKG004180248222.9.2020. 10:25:3118.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaHM0110973617429.1.2020. 8:33:3018.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaKJ0121700843529.5.2020. 13:22:3018.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaŠT0041676977729.1.2020. 11:50:3618.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaDM0041570429310.2.2020. 11:04:4118.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrija 3.2.2020. 10:52:5118.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaMM004107613843.2.2020. 9:01:1818.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaDM0041896256218.2.2020. 11:19:2618.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaĐI011225161514.2.2020. 13:37:2718.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaCK004275419675.2.2020. 11:39:4918.9.2020. 12:30:00
Socijalna psihijatrijaBN0040696701019.2.2020. 7:57:1918.9.2020. 12:30:00
Socijalna psihijatrijaSE114008377386.2.2020. 11:33:4118.9.2020. 13:00:00
Socijalna psihijatrijaTŽ0041781753121.2.2020. 10:58:1918.9.2020. 13:00:00
Socijalna psihijatrijaHD004141920706.2.2020. 13:18:0718.9.2020. 13:30:00
Socijalna psihijatrijaPZ0981957214915.11.2019. 11:39:1422.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaMN0041402477724.1.2020. 10:50:1722.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaMD0941315874114.9.2020. 10:58:5022.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaPT520281767213.8.2020. 10:54:2922.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaRN523304864422.3.2020. 13:39:0522.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaBT004289751894.8.2020. 11:48:3222.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaNR0042044252316.3.2020. 11:09:2822.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaJF0041867705922.1.2020. 10:13:0322.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaOV004027716322.3.2020. 13:10:1622.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaBD1140150701217.6.2020. 9:55:0922.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaMŽ0121819041410.2.2020. 12:43:5122.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaKL0120761433715.6.2020. 10:10:5922.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaKZ5233224330510.2.2020. 12:07:4222.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaDV004294287812.6.2020. 10:58:3122.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaBD5201275172226.6.2020. 9:23:5122.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaGD0041775464511.2.2020. 11:38:5022.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaĐN004113567399.3.2020. 10:39:4322.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaTI024167213942.9.2020. 11:21:4022.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaRL0281976069119.2.2020. 7:56:1222.9.2020. 12:30:00
Socijalna psihijatrijaKS0041848455219.2.2020. 9:31:4022.9.2020. 12:30:00
Socijalna psihijatrijaRJ0280899359419.2.2020. 9:05:0422.9.2020. 13:00:00
Socijalna psihijatrijaMP5232919974424.2.2020. 7:55:2522.9.2020. 13:30:00
Socijalna psihijatrijaKM5233030143017.9.2020. 9:52:0123.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaPA0772549155329.7.2020. 13:22:5724.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaKD0112065805726.8.2020. 12:09:2224.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaLL004024703361.9.2020. 9:49:0124.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrija 9.6.2020. 10:13:2024.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrija 13.5.2020. 7:58:0524.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaJG0282104983329.7.2020. 11:28:1324.9.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaMM091166680449.9.2020. 10:20:2324.9.2020. 10:30:00
Socijalna psihijatrijaBM024200188343.8.2020. 7:11:5724.9.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaJG0042897170816.9.2020. 8:12:0624.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrija 14.9.2020. 12:32:4224.9.2020. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaAM024213829467.9.2020. 11:37:0525.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaŠA0942999628215.9.2020. 9:20:0925.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaBD0041950872912.6.2020. 12:18:0929.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrija 31.8.2020. 12:16:4029.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaTI004195227372.6.2020. 13:57:3829.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaRŽ0720898664310.9.2020. 8:32:4229.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaMT0042023401010.9.2020. 12:26:5829.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaGB0042062248816.9.2020. 8:49:2229.9.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaLV0041576824615.9.2020. 12:24:5929.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaJP0043127383629.5.2020. 9:17:1729.9.2020. 9:30:00
Socijalna psihijatrijaRJ0040280734110.12.2019. 8:47:1829.9.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaGV0040902514413.1.2020. 12:43:0829.9.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaJM0043074798422.11.2019. 12:22:2929.9.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaRŽ0720898664326.5.2020. 10:20:5929.9.2020. 14:00:00
Socijalna psihijatrijaKD004157685424.6.2020. 10:36:1830.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaBA0042003858711.9.2020. 8:21:2430.9.2020. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaPM0041843857224.2.2020. 9:33:5830.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaCI0121830777417.12.2019. 8:50:4330.9.2020. 8:30:00
Socijalna psihijatrijaSI004176895103.8.2020. 8:44:1130.9.2020. 12:30:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2020 Opća bolnica Bjelovar