Pedijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRL26492052629.11.2021. 11:41:3619.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠM26427530217.11.2021. 14:05:5819.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGV26256960717.11.2021. 14:09:1119.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGA26256956017.11.2021. 14:09:3419.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDE26481330030.12.2021. 14:36:5919.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDP26468899210.12.2021. 11:59:1019.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFM26152988625.11.2021. 8:43:2320.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠL26445362417.11.2021. 14:14:1820.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠS26555843425.11.2021. 13:32:4120.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDV16331673210.11.2021. 9:07:2120.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJK26274893116.12.2021. 14:48:1920.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMP26606585425.11.2021. 9:14:2221.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ16823976619.11.2021. 9:04:3021.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBT26141149728.12.2021. 10:33:1221.1.2022. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDM26444262919.11.2021. 9:21:0421.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHJ26434222825.11.2021. 13:30:5121.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaUM26492573914.1.2022. 14:34:3121.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaCN26380099611.1.2022. 12:41:3821.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:32:3824.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVD26422888516.11.2021. 9:20:3724.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJF26596599816.11.2021. 10:13:2224.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠP26124373625.11.2021. 13:34:4624.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJD26166891525.11.2021. 13:38:4824.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKA26279402811.1.2022. 11:40:4824.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFI26445191417.1.2022. 14:51:1024.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMB26156172929.11.2021. 9:00:3025.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26190237725.11.2021. 13:54:3625.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM26374436625.11.2021. 13:42:3425.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTM26715639729.11.2021. 11:56:1925.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26395506329.12.2021. 12:18:1525.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPI26465938221.12.2021. 13:43:2525.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBE26468510829.11.2021. 11:11:4426.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBG26545497129.11.2021. 11:12:3426.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGH26721583729.11.2021. 11:58:2626.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBE2633033448.7.2021. 14:31:0726.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBE2619391078.7.2021. 14:33:1826.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:5326.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDD2653009382.12.2021. 8:56:4427.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGR26290736929.11.2021. 12:03:2227.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMB26352576128.12.2021. 9:48:4627.1.2022. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPI26380434429.11.2021. 13:07:4827.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSB26518112829.11.2021. 13:15:4327.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDV16331673210.11.2021. 9:07:2127.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaSD26451498822.12.2021. 12:40:3927.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM2647944573.12.2021. 12:19:4328.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBK26264980629.11.2021. 13:13:5128.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiIJ1635407761.12.2021. 12:16:0028.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTI1680697501.12.2021. 13:32:1028.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPP26500019719.1.2022. 7:36:2928.1.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:32:3831.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVD26422888516.11.2021. 9:20:3731.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiČN26582057826.11.2021. 13:04:2831.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL2627395613.12.2021. 8:14:1831.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMN2646412903.12.2021. 8:16:5531.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJN26370093215.12.2021. 13:15:381.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:091.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ26732285524.11.2021. 12:20:421.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMD2651590323.12.2021. 10:34:261.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM1621106316.12.2021. 9:27:161.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaML26364075727.12.2021. 14:00:481.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGM26904379410.12.2021. 11:22:422.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHM2669998033.12.2021. 9:32:342.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiAL2609916843.12.2021. 12:16:092.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVM26424878612.1.2022. 10:39:052.2.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiAM1625192553.12.2021. 12:17:052.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:532.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL2631056498.12.2021. 9:46:543.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVI26434480716.12.2021. 13:15:003.2.2022. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM2650934077.12.2021. 8:30:123.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPN2635956167.12.2021. 10:51:483.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:39:113.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:42:164.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaZE26439929320.12.2021. 7:58:114.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26389067122.9.2021. 14:22:534.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija BT2636685309.12.2021. 10:08:484.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRP2638436319.12.2021. 13:30:164.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGI26186202022.12.2021. 13:36:027.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:077.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJI26378496730.11.2021. 10:22:347.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPD2624205959.12.2021. 14:48:307.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠN26281548610.12.2021. 13:06:037.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJN26370093215.12.2021. 13:15:398.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:108.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠL16807679113.12.2021. 10:21:208.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKB26489369010.12.2021. 13:01:248.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiOA26453084810.12.2021. 9:31:108.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDE26481330019.1.2022. 13:57:018.2.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHD26356916111.1.2022. 14:54:468.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBE26468510829.11.2021. 11:11:449.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBG26545497129.11.2021. 11:12:349.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBP26319708715.12.2021. 10:04:059.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMR26506198313.12.2021. 13:59:569.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTT26127443510.12.2021. 12:42:009.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:539.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaNJ26458715016.12.2021. 8:43:4710.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBD26541314115.12.2021. 12:20:3110.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGI26445772016.12.2021. 11:31:0110.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPN26508750616.11.2021. 14:00:1610.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:53:2710.2.2022. 13:15:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3210.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiĆP26480068616.12.2021. 13:04:5311.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiĆG26480062916.12.2021. 13:05:4811.2.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHD26342041021.12.2021. 9:33:3111.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDJ16262261828.10.2021. 13:50:3811.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBV26294247514.1.2022. 13:54:4611.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:1114.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:0814.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiIM2649080677.10.2021. 10:32:0314.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVA16758282421.12.2021. 14:02:4214.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM2650822616.10.2021. 12:39:2914.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJN26370093215.12.2021. 13:15:3915.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:1015.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMŠ26643924427.12.2021. 12:07:5115.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL26326368022.12.2021. 11:45:3515.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHM16769336622.12.2021. 11:46:0515.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOF26391311913.1.2022. 14:54:1615.2.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTK26428684412.1.2022. 14:21:0915.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDP26468899219.1.2022. 14:37:5116.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGN26446061228.12.2021. 9:11:0216.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBD26423763427.12.2021. 12:18:0116.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGS26383610727.12.2021. 12:19:0316.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGS26375532327.12.2021. 12:19:5616.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:5316.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPS26736023712.1.2022. 10:12:4317.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRR26568289527.12.2021. 14:05:4417.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPZ26228987127.12.2021. 13:05:3917.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPT26501890830.9.2021. 12:01:3517.2.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFL2645410106.12.2021. 11:57:4917.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:1217.2.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3217.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:44:2518.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMT26504268630.12.2021. 9:00:1718.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM26557129128.12.2021. 8:52:4818.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFB26633504831.12.2021. 10:33:0918.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠP26363134931.12.2021. 11:09:1018.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFS26381473112.1.2022. 14:48:3618.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:43:3419.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:1221.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:0821.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSK26151960514.1.2022. 9:19:2121.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBA2627674065.10.2021. 11:51:1321.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRZ16391542711.1.2022. 8:00:3121.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJN26370093215.12.2021. 13:15:3922.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:1022.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiML26314111311.1.2022. 9:54:0822.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26654140111.1.2022. 12:26:0122.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTR16737617411.1.2022. 12:33:0022.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBE26468510829.11.2021. 11:11:4423.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBG26545497129.11.2021. 11:12:3423.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRV26147700411.1.2022. 9:56:3223.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠB26334056511.1.2022. 12:37:2523.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠB26334050811.1.2022. 12:37:4823.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:5323.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiAB26142904211.1.2022. 13:00:5824.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiAE26351013811.1.2022. 13:01:4924.2.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM26630683912.1.2022. 11:29:3324.2.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:1224.2.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKG26461613918.1.2022. 14:06:0424.2.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3224.2.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:44:2525.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL26264486212.1.2022. 12:41:0925.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFM16791018412.1.2022. 11:32:5325.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLM26226377413.1.2022. 9:05:5425.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:43:3426.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:1228.2.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:0828.2.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKK26466350112.1.2022. 13:39:5228.2.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ26817917512.1.2022. 11:54:0828.2.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSD26340534713.1.2022. 9:06:5428.2.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaRK26381756218.1.2022. 10:07:331.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:101.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPV26528582212.1.2022. 14:15:081.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26145663712.1.2022. 14:13:411.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26317974612.1.2022. 14:14:371.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26200065013.1.2022. 9:07:302.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKF16274520413.1.2022. 9:28:332.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiUF26519172713.1.2022. 13:24:472.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:532.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFM26680366214.1.2022. 9:35:133.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRG26465006917.11.2021. 14:07:033.3.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiNV26501298513.1.2022. 13:39:313.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:123.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:323.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:44:254.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiNP26182000614.1.2022. 8:58:114.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBN26264092514.1.2022. 9:37:254.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiNP26292069014.1.2022. 9:39:194.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:127.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:087.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBL26281115914.1.2022. 9:43:567.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSF26636364514.1.2022. 9:46:197.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRL26436622514.1.2022. 9:48:567.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:108.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMK26521188614.1.2022. 9:51:498.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJA26756537214.1.2022. 9:54:208.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTJ26538162914.1.2022. 9:55:508.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠF26286058514.1.2022. 9:57:319.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHS26380359614.1.2022. 9:59:119.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMS16328964214.1.2022. 10:00:459.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:539.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSB26542543114.1.2022. 10:02:2110.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJD26336988317.1.2022. 10:47:5410.3.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKI26334804314.1.2022. 10:04:0610.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:1210.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3210.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:43:3411.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:2211.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVP26238967014.1.2022. 10:17:1811.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGG26540363817.1.2022. 12:12:3511.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJI26136648317.1.2022. 12:58:3611.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:1214.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:0814.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠD26376571017.1.2022. 13:31:5414.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ26492524517.1.2022. 13:00:0614.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHA26361535119.1.2022. 12:35:4714.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:1015.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26214090417.1.2022. 13:17:4915.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 9:59:2215.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiČA26686977317.1.2022. 12:28:2716.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:4916.3.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:2816.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:5316.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPV16371229419.1.2022. 7:38:3617.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26097311619.1.2022. 7:39:0817.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:1217.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3217.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:44:2518.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:43:3418.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:2218.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRD16378005319.1.2022. 11:07:4918.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRT26345127018.1.2022. 12:17:1118.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:1221.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:0821.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorni tretman osoba koje mucajuSM26462994417.1.2022. 14:07:3921.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMJ26441886117.11.2021. 14:19:2921.3.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:1022.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 10:00:3222.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:4923.3.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:2823.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:5323.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:1224.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3224.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:44:2525.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTJ26481214317.12.2021. 8:43:3425.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:2225.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631328.12.2021. 8:38:1228.3.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKN26478729517.12.2021. 11:59:0828.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:4728.3.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVT26455170930.11.2021. 13:16:1029.3.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 10:00:3229.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:4930.3.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:2830.3.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB26446513421.12.2021. 14:05:5330.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26436023023.12.2021. 13:55:1231.3.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767423.12.2021. 14:40:3231.3.2022. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:221.4.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL26384028511.1.2022. 8:16:571.4.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:474.4.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 10:00:325.4.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:496.4.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:286.4.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:228.4.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:4711.4.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 10:00:3212.4.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:4913.4.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:2813.4.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:2315.4.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 10:00:3219.4.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:4920.4.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:2820.4.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:2322.4.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:4725.4.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremTS26383687419.1.2022. 10:00:3226.4.2022. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816017.1.2022. 9:38:4927.4.2022. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348317.1.2022. 9:39:2827.4.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL26458469217.1.2022. 11:57:2329.4.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:472.5.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:479.5.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:4716.5.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.1.2022. 14:08:4723.5.2022. 9:00:00
Pedijatrijska endokrinologijaKont. preg. pedijatrij.dijabetologaŠB2622139181.1.2022. 11:57:5021.1.2022. 10:00:00
Pedijatrijska kardiologijaKontrolni pregledŠD26188882311.1.2022. 10:30:0220.1.2022. 9:00:00
Pedijatrijska kardiologijaKontrolni pregledŠV16797054411.1.2022. 10:30:4020.1.2022. 9:30:00
Pedijatrijska kardiologijaKontrolni pregledŠD26389583111.1.2022. 10:31:3020.1.2022. 10:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BL26199932721.12.2021. 13:13:2019.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OE26481472221.12.2021. 13:11:4019.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MŠ26643924421.12.2021. 13:15:1319.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BB16310101721.12.2021. 13:16:2819.1.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceBI26219119021.12.2021. 13:00:3319.1.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM16315634921.12.2021. 13:18:2120.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MK16816712510.1.2022. 9:23:5720.1.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VM26837954912.11.2021. 12:55:2420.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceBN16134247830.12.2021. 14:35:0520.1.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BT26141149713.1.2022. 9:37:4620.1.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PD26437234230.12.2021. 14:39:0720.1.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM26695144221.12.2021. 9:52:1621.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GL26297844230.12.2021. 14:44:0821.1.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HJ26434222830.12.2021. 14:37:5421.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SM16177534230.12.2021. 14:56:2121.1.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SH16132722422.12.2021. 14:18:1921.1.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI16294059810.1.2022. 14:43:5721.1.2022. 14:15:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DA16783032223.12.2021. 8:07:5424.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceŠP26124373630.12.2021. 14:41:0324.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BT26163743624.12.2021. 8:37:5724.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KN16320050927.12.2021. 9:15:5724.1.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FE26101800310.1.2022. 9:40:1824.1.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠN26281548627.12.2021. 10:32:1025.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ML26748901530.12.2021. 14:47:3625.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DF16151616627.12.2021. 12:55:5025.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KN16305305127.12.2021. 12:13:0125.1.2022. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JI2613664835.1.2022. 12:11:2225.1.2022. 14:00:00
PsihologSavjetovanje roditelja ili skrbnikaAT26426817429.12.2021. 9:39:5126.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TA26440101530.12.2021. 14:57:5026.1.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PJ26533317317.1.2022. 12:39:0526.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL26264486223.12.2021. 12:45:1326.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ST2627113835.1.2022. 8:21:4526.1.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LM16784816627.12.2021. 14:33:5026.1.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AN2622546295.1.2022. 10:32:3527.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SS2658466567.1.2022. 8:33:1327.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece EE16182032228.12.2021. 11:14:5927.1.2022. 11:00:00
PsihologSavjetovanje roditelja ili skrbnikaPR26091045710.1.2022. 8:48:1027.1.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PH1630663735.1.2022. 12:59:2227.1.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BP26319708721.12.2021. 13:44:0928.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GM26904379428.12.2021. 10:02:4528.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ID26291565622.12.2021. 8:25:3828.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŽV26124177810.1.2022. 13:04:1628.1.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SP16812055710.1.2022. 10:23:4928.1.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MR26506198321.12.2021. 10:15:3731.1.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL26326368021.12.2021. 10:07:4131.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM16769336621.12.2021. 10:08:2031.1.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HL16249177921.12.2021. 10:25:3031.1.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI16294059810.1.2022. 14:44:3531.1.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KN26319827830.12.2021. 9:40:561.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM16178036810.1.2022. 13:52:271.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HV16768717930.12.2021. 9:57:311.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KI26282846910.1.2022. 13:00:261.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DE26316712131.12.2021. 10:24:081.2.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RZ1639154275.1.2022. 9:12:212.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BA16291497411.1.2022. 8:54:222.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GL2651803467.1.2022. 10:32:282.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GO2617413037.1.2022. 10:33:052.2.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DG2621461765.1.2022. 13:09:212.2.2022. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HP26207442321.12.2021. 13:23:533.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI26361903411.1.2022. 12:08:263.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠB26313306110.1.2022. 13:06:493.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PL26260725110.1.2022. 13:07:123.2.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠT16366164810.1.2022. 11:08:383.2.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AP16336409411.1.2022. 13:22:444.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceBJ26817917512.1.2022. 11:52:234.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CE16746232512.1.2022. 13:05:484.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KV26819312812.1.2022. 13:08:114.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MI16382608911.1.2022. 14:16:384.2.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JI26378496730.11.2021. 10:19:597.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HS26471743412.1.2022. 13:09:307.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceMS16328964211.1.2022. 12:09:397.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CJ26426840312.1.2022. 13:10:447.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI16294059810.1.2022. 14:45:037.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JL16317596612.1.2022. 13:23:398.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL26512735412.1.2022. 13:16:508.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AI26349562412.1.2022. 13:12:218.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KB26489369022.12.2021. 8:52:458.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CL16153926911.1.2022. 14:46:218.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KF16274520412.1.2022. 13:32:519.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VK16390223212.1.2022. 13:28:179.2.2022. 9:30:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaBM16184672012.1.2022. 13:20:099.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OD26242458312.1.2022. 13:30:079.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KJ26914469512.1.2022. 13:34:359.2.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TD16736107212.1.2022. 13:37:2910.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TA26627441312.1.2022. 13:44:3010.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HK26384333012.1.2022. 13:41:5110.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ZM26266368012.1.2022. 14:02:5910.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VM26126819713.1.2022. 14:46:1810.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RL26436622512.1.2022. 14:08:1911.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HD26342041021.12.2021. 12:45:0511.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece NA26311683712.1.2022. 13:45:3811.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VA16273979912.1.2022. 14:00:5511.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DE16265754014.1.2022. 14:52:3011.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KK16276920110.1.2022. 12:18:0014.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VA16758282421.12.2021. 14:04:2614.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BT1621146007.1.2022. 11:22:0114.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SM26202871610.1.2022. 14:26:1214.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BA16291497411.1.2022. 8:55:1915.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BJ26732285512.1.2022. 13:02:5815.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FN26114361712.1.2022. 14:08:4415.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BL26281115912.1.2022. 14:09:0715.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BD26423763427.12.2021. 12:23:4316.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GS26383610727.12.2021. 12:24:1916.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GS26375532327.12.2021. 12:24:4016.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KA16810458912.1.2022. 14:09:2416.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BT16383484010.1.2022. 14:32:0116.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SL16192798512.1.2022. 8:34:4017.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM26338245227.12.2021. 12:25:0217.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LR16393442310.1.2022. 10:44:2017.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ČJ26282337910.1.2022. 10:46:3117.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI16294059810.1.2022. 14:45:3517.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceBW16199312712.1.2022. 14:09:5018.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PI26380434414.1.2022. 10:22:0118.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SK26151960514.1.2022. 10:13:1318.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KD26259140614.1.2022. 10:23:5118.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BZ16762612411.1.2022. 12:51:3221.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŽM26501078111.1.2022. 12:54:4021.2.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ĆP26480068610.1.2022. 9:33:5022.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ĆG26480062910.1.2022. 9:34:2922.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JJ26136849412.1.2022. 9:22:3422.2.2022. 11:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaBA16291497411.1.2022. 8:55:4823.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PN26377882011.1.2022. 9:14:2823.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OS26514168411.1.2022. 9:53:3623.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RV26147700411.1.2022. 9:54:4523.2.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece NP26182000612.1.2022. 13:48:3923.2.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AE26351013811.1.2022. 12:44:2324.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AB26142904211.1.2022. 12:44:4524.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM26630683912.1.2022. 11:27:4724.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KA26483989312.1.2022. 11:30:3624.2.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI16294059810.1.2022. 14:45:5824.2.2022. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FM16791018412.1.2022. 11:32:3525.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceRM26473331312.1.2022. 11:51:1325.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SD26340534713.1.2022. 9:02:5225.2.2022. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LM26226377413.1.2022. 9:04:0525.2.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SE16287721317.1.2022. 9:11:1128.2.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BM16372442313.1.2022. 8:21:3728.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PL26257724113.1.2022. 11:20:2128.2.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PL26334973213.1.2022. 11:20:4328.2.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CL16350433714.1.2022. 8:27:171.3.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JB26566369117.1.2022. 12:22:341.3.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LT26431040818.1.2022. 9:53:411.3.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BA26322858918.1.2022. 11:37:011.3.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RT26345127018.1.2022. 12:19:042.3.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceRD16378005319.1.2022. 11:09:302.3.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL16823958818.1.2022. 12:34:082.3.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠM26427530219.1.2022. 9:54:372.3.2022. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece NV26501298513.1.2022. 13:45:313.3.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VP26238967014.1.2022. 10:19:5211.3.2022. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SE16287721317.1.2022. 9:12:0714.3.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SE16287721317.1.2022. 9:12:3328.3.2022. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaSE16287721317.1.2022. 9:12:5311.4.2022. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaMI16247146918.1.2022. 15:02:2211.4.2022. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SE16287721317.1.2022. 9:13:1525.4.2022. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaSE16287721317.1.2022. 9:13:349.5.2022. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaSE16287721317.1.2022. 9:13:5423.5.2022. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SE16287721317.1.2022. 9:14:196.6.2022. 8:00:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2022 Opća bolnica Bjelovar