Pedijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKE26356518823.2.2021. 7:56:5725.2.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFS26381473111.2.2021. 9:18:1225.2.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiAE26351013825.1.2021. 11:32:5325.2.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiML26102348025.1.2021. 11:33:5125.2.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiML26242655625.1.2021. 11:34:1325.2.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBM26327273012.2.2021. 14:17:1125.2.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDD26323248316.2.2021. 11:34:0525.2.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348318.12.2020. 8:43:0326.2.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816018.12.2020. 8:43:4426.2.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMA26255275925.1.2021. 11:34:3926.2.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiNK16780999825.1.2021. 11:35:1326.2.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTJ26146390725.1.2021. 11:56:1326.2.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBV26294247529.1.2021. 14:33:1426.2.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBM2627954018.1.2021. 11:42:411.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje osoba s dizartrnom, disfonijom i ezofaRL26338810826.1.2021. 14:35:431.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKG26327018526.1.2021. 8:35:391.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiOA26453084825.1.2021. 8:35:171.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiOE2629592347.1.2021. 9:52:171.3.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija MB2635257615.1.2021. 8:34:292.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija P 2647854431.2.2021. 13:07:462.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaZE2643992935.1.2021. 10:02:502.3.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaSD26451498819.1.2021. 13:15:502.3.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26255918827.1.2021. 12:01:332.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHE2617774123.2.2021. 13:33:102.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26154931025.1.2021. 13:54:312.3.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJK26274893118.2.2021. 11:25:052.3.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBB26731033412.1.2021. 10:49:233.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTM26230865529.1.2021. 8:13:343.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMD26387212229.1.2021. 9:45:413.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMI26171822429.1.2021. 9:46:343.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBI26266627618.2.2021. 14:14:063.3.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKG26461613910.2.2021. 10:04:204.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKI16738520529.1.2021. 13:25:354.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVD26422888529.1.2021. 13:27:284.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiĐL2627666961.2.2021. 9:05:084.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaAT26227360617.2.2021. 13:51:584.3.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMT26631475521.1.2021. 13:53:145.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBP2646777851.2.2021. 9:47:265.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiZA2614811591.2.2021. 11:44:515.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHL26232920018.1.2021. 7:20:255.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM2660372048.1.2021. 12:38:348.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMA2682178818.1.2021. 12:48:378.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26356019119.1.2021. 11:35:118.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTB16227713019.1.2021. 13:00:258.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFI26445191422.2.2021. 14:53:118.3.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija MB2635257615.1.2021. 8:34:299.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOV2656751442.2.2021. 10:32:469.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaZE2643992935.1.2021. 10:02:509.3.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaSD26451498819.1.2021. 13:15:509.3.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRT2627716541.2.2021. 12:56:069.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaML2636407579.2.2021. 11:55:379.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26154931025.1.2021. 13:54:319.3.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHE2645228133.2.2021. 12:28:0910.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKE26395892220.1.2021. 9:12:4710.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBI26173122119.1.2021. 13:17:5710.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiCJ26660660720.1.2021. 11:04:2710.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJR26252674524.2.2021. 14:13:4110.3.2021. 13:45:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKE26356518825.2.2021. 8:43:2711.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGM26394282216.2.2021. 9:27:4511.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBD16010259326.1.2021. 8:17:3311.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJK16794982825.1.2021. 13:14:4411.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSN26517610226.1.2021. 12:20:3311.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje osoba s dizartrnom, disfonijom i ezofaPV2629945679.2.2021. 10:09:3612.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJA26257177426.1.2021. 14:27:1412.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSJ2649822061.2.2021. 13:10:4712.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSJ2634557521.2.2021. 13:12:2412.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBE26368619119.2.2021. 9:35:4312.3.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiZA26469416422.10.2020. 13:51:1115.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVM2642487862.2.2021. 8:17:3015.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRA2624317262.2.2021. 8:58:2615.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŽM2649307732.2.2021. 14:36:3315.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBM26327273025.2.2021. 14:00:4415.3.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPN26508750621.12.2020. 12:12:2116.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMB2635257615.1.2021. 8:34:2916.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaZE2643992935.1.2021. 10:02:5016.3.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26395506316.2.2021. 11:39:0816.3.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFV2618637813.2.2021. 9:37:5816.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPP26364124223.2.2021. 12:32:3916.3.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPI26321756422.2.2021. 13:15:0516.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26154931025.1.2021. 13:54:3116.3.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBB2628567123.2.2021. 13:55:0917.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBN2628588313.2.2021. 13:55:3817.3.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRP2633073133.2.2021. 12:09:2717.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRD2635892893.2.2021. 12:24:2817.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTK26428684419.2.2021. 8:05:1117.3.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMJ26423654718.2.2021. 9:17:4718.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRT2634512708.2.2021. 11:16:3618.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJM2657303868.2.2021. 13:43:1218.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRV2615831288.2.2021. 14:29:0818.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKM26345238724.2.2021. 14:47:4518.3.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKP26586597210.2.2021. 9:16:0419.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMB2651666758.2.2021. 14:55:3119.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDD2651560199.2.2021. 8:35:3919.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLZ2636119279.2.2021. 11:16:0919.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPF26483430310.2.2021. 12:16:4522.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL26480094920.1.2021. 11:34:0722.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiML26260626810.2.2021. 8:25:2922.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiME26356453110.2.2021. 11:22:1122.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMB2635257615.1.2021. 8:34:2923.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiAM26106714317.2.2021. 13:53:0823.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaZE2643992935.1.2021. 10:02:5023.3.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL2667372519.2.2021. 12:47:3923.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26154931025.1.2021. 13:54:3123.3.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBE26468510816.2.2021. 12:28:5824.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGS26359860610.2.2021. 13:39:4324.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26654140110.2.2021. 10:07:5824.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGJ26561269712.2.2021. 13:27:3524.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKP26178703411.2.2021. 9:23:0725.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJL16815907310.2.2021. 11:06:4525.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJS16764437210.2.2021. 11:07:1225.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKF26311654017.2.2021. 9:31:2826.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPP2636775829.12.2020. 9:25:4126.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBM16245902717.2.2021. 8:01:5226.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFS26381473125.2.2021. 9:23:2526.3.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVI2635786169.2.2021. 14:09:1426.3.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVI2643448079.2.2021. 14:09:3426.3.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠE26333838518.2.2021. 14:39:1329.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVM26264696215.2.2021. 12:11:5729.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPZ16816210515.2.2021. 9:23:4629.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVG26296824816.2.2021. 10:27:0829.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMB2635257615.1.2021. 8:34:2930.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGP26330759716.2.2021. 10:26:0530.3.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaZE2643992935.1.2021. 10:02:5030.3.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVM16786262123.2.2021. 11:56:1830.3.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLI26569157416.2.2021. 9:19:2930.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26154931025.1.2021. 13:54:3130.3.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJI26378496722.2.2021. 9:45:1231.3.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTJ26312849317.2.2021. 9:42:3431.3.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiOE26481472227.1.2021. 13:04:1831.3.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTL26340025719.2.2021. 12:04:5631.3.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBT26247512616.2.2021. 14:21:2231.3.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBB26434687518.2.2021. 8:26:161.4.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBD26434691118.2.2021. 8:27:001.4.2021. 9:45:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBI26274440716.2.2021. 11:24:251.4.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ26473082116.2.2021. 11:24:511.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPI26364523025.2.2021. 7:54:252.4.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠT26289358118.2.2021. 8:52:252.4.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM26501546219.2.2021. 13:48:582.4.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKP26202957417.2.2021. 9:32:052.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMP26606585425.2.2021. 8:04:516.4.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠK26267135722.2.2021. 9:31:116.4.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM26238316922.2.2021. 13:01:186.4.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiZK26299369618.2.2021. 8:39:276.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠM26182816222.2.2021. 13:35:517.4.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRM26140433323.2.2021. 12:45:197.4.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremŠL26436023025.2.2021. 9:44:397.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLN16359251418.2.2021. 13:17:088.4.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM26280436818.2.2021. 13:17:448.4.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL16811627718.2.2021. 13:18:078.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRV26459025424.2.2021. 13:16:339.4.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremVM26385511823.2.2021. 9:29:569.4.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKN16369690325.2.2021. 10:26:159.4.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKE26243899225.2.2021. 10:26:559.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:0613.4.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremŠL26436023025.2.2021. 9:44:4114.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRJ26604042025.1.2021. 10:39:5919.4.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:0620.4.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremŠL26436023025.2.2021. 9:44:4221.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:0627.4.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremŠL26436023025.2.2021. 9:44:4228.4.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHM26699980315.2.2021. 8:54:233.5.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiCD26542053420.1.2021. 9:57:123.5.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiCJ26660660720.1.2021. 10:10:063.5.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:064.5.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:0611.5.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:0618.5.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiĐK26458199925.2.2021. 14:07:1924.5.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaTer. postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremND16375014023.2.2021. 13:24:0625.5.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TK26506541626.1.2021. 12:11:4625.2.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CM16374609126.1.2021. 14:22:3925.2.2021. 9:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaSS16786150012.2.2021. 11:58:3225.2.2021. 10:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM26290003728.1.2021. 8:40:1625.2.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MT26158521328.1.2021. 9:35:4625.2.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JS16211301511.2.2021. 8:46:5825.2.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece EE16182032229.1.2021. 13:10:2626.2.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM26483548111.1.2021. 12:55:1626.2.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MT26158523228.1.2021. 9:37:2326.2.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BB16379956728.1.2021. 13:21:0626.2.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM26112981919.2.2021. 14:30:1326.2.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SS26396882628.1.2021. 9:02:351.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PI26182660725.2.2021. 13:08:511.3.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OE26295923428.1.2021. 8:43:101.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KG26327018526.1.2021. 8:33:091.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VL16110778210.2.2021. 15:01:041.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KE16309609329.1.2021. 10:39:442.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OI26345718029.1.2021. 12:01:302.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RE16306562329.1.2021. 11:56:322.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PM26255918829.1.2021. 10:18:042.3.2021. 12:30:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaSM26165540023.2.2021. 9:02:482.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LM16311012429.1.2021. 11:58:553.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VD26422888529.1.2021. 13:32:313.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TM26230865529.1.2021. 8:15:433.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KI16241614629.1.2021. 12:00:003.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TL16737936129.1.2021. 12:02:304.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PA16753341729.1.2021. 12:04:214.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠM26329429029.1.2021. 12:05:074.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KG26330037329.1.2021. 12:06:454.3.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MP26357041329.1.2021. 12:07:254.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MN26373881729.1.2021. 12:09:175.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MT2663147551.2.2021. 13:27:465.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LD26246650229.1.2021. 12:10:085.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CT16790498929.1.2021. 12:45:095.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KI16738520529.1.2021. 13:17:018.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VT2658205821.2.2021. 13:59:218.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DD2611818742.2.2021. 10:12:258.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MG2630318728.2.2021. 9:06:438.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HI16746989215.2.2021. 12:27:018.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM2637684712.2.2021. 8:36:169.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SK2616876633.2.2021. 10:41:279.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceRM1608132888.2.2021. 10:40:039.3.2021. 11:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaVM16325882012.2.2021. 12:15:589.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceLM1678481664.2.2021. 13:26:439.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ĆV1624927242.2.2021. 11:55:3110.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HE2645228133.2.2021. 12:24:4610.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PP2636775829.12.2020. 8:21:2010.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LJ26308727617.12.2020. 8:24:4410.3.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BA1629149749.2.2021. 13:27:5810.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FD1610030548.2.2021. 8:48:4311.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceTD16402229218.2.2021. 14:12:3111.3.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceVS16774889918.2.2021. 14:08:5911.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceVT16303579718.2.2021. 14:11:4411.3.2021. 12:30:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaBL16217110123.2.2021. 14:44:5011.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LE2626945727.1.2021. 9:44:1812.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GJ2656126974.1.2021. 9:11:1712.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BM2627954018.1.2021. 11:43:4212.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MT26308983628.1.2021. 12:33:1612.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceŠS1618663168.2.2021. 14:38:0912.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OV2656751442.2.2021. 10:37:2115.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RP2633073133.2.2021. 13:52:3415.3.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BN1437319443.2.2021. 13:56:1415.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RD2629775483.2.2021. 13:57:0715.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OR2630099273.2.2021. 8:48:4716.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OR2649954393.2.2021. 8:50:5816.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OM2655702933.2.2021. 8:52:0316.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FV2618637813.2.2021. 9:34:2316.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceJL26556201917.2.2021. 10:46:4716.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceBS2622793614.2.2021. 12:28:0217.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceRT2634512708.2.2021. 10:56:3617.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BE2633602015.2.2021. 11:16:4417.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LD1682284218.2.2021. 9:14:5417.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MJ2632122779.2.2021. 9:02:5618.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KN16784792912.2.2021. 10:41:4218.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LZ2636119279.2.2021. 11:18:0018.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BI16223064710.2.2021. 10:43:5218.3.2021. 12:30:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaJS16211301525.2.2021. 14:42:3918.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AM26106714310.2.2021. 12:27:3319.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DD2651560199.2.2021. 8:39:4119.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠJ16792022821.1.2021. 8:13:0319.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BM16245902718.2.2021. 13:28:3419.3.2021. 12:30:00
PsihologSavjetovanje roditelja ili skrbnikaKI2628284694.2.2021. 8:18:5522.3.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje roditelja ili skrbnikaŠN2636900774.2.2021. 9:16:1422.3.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceKP1681014424.2.2021. 9:19:5222.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece NV2651267845.2.2021. 14:02:1222.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BL26104658324.2.2021. 14:34:3222.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LK1680108698.2.2021. 9:55:0623.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL2667372519.2.2021. 12:45:2523.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VD2637044379.2.2021. 9:28:3323.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PM2617332479.2.2021. 12:04:5423.3.2021. 12:30:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaMT26158521325.2.2021. 13:57:2723.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OK1679853989.2.2021. 12:38:5024.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KP26468246112.2.2021. 11:44:4824.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BN2628588315.2.2021. 8:22:0224.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BB2628567125.2.2021. 8:22:3124.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JI16257775025.2.2021. 9:17:5324.3.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ČI16126187212.2.2021. 8:32:2425.3.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaŠK26478482012.2.2021. 12:44:2025.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BE26185160812.2.2021. 8:48:3525.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM16299774612.2.2021. 10:39:0225.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SS16786150025.2.2021. 9:38:1025.3.2021. 14:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaPZ16816210512.2.2021. 14:55:5826.3.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaGJ26561269712.2.2021. 13:30:1126.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GS26359860615.2.2021. 8:28:0926.3.2021. 11:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaJI26136648312.2.2021. 14:20:0226.3.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VM26264696215.2.2021. 12:10:3429.3.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaVL16731103817.2.2021. 9:26:3629.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HI26341443515.2.2021. 14:02:1329.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MJ26603998216.2.2021. 8:16:2729.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VK16390223215.2.2021. 14:07:0829.3.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VG26296824816.2.2021. 10:21:0130.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LI26569157416.2.2021. 9:22:4230.3.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GP26330759716.2.2021. 10:21:3330.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GU26385967613.1.2021. 6:53:3930.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BB26731033412.1.2021. 10:52:4531.3.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceKL16160359914.1.2021. 6:54:2431.3.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BJ26166033715.1.2021. 12:23:5131.3.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TB16227713019.1.2021. 13:03:4331.3.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DE26426891618.2.2021. 10:39:061.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KE26395892220.1.2021. 9:13:431.4.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BI26173122119.1.2021. 13:19:201.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GJ26191132320.1.2021. 10:47:061.4.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM26179698921.1.2021. 8:03:502.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JK16794982825.1.2021. 13:13:152.4.2021. 9:15:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM2660372048.1.2021. 12:46:442.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MA2682178818.1.2021. 12:47:242.4.2021. 12:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaTJ26312849317.2.2021. 9:48:126.4.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaKF26311654017.2.2021. 9:49:556.4.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceZK26299369617.2.2021. 10:32:416.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RF16733253918.2.2021. 9:32:126.4.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ZM26243067718.2.2021. 9:34:297.4.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje roditelja ili skrbnikaPM26299278718.2.2021. 10:40:597.4.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM26501546219.2.2021. 13:51:577.4.2021. 11:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaKP26202957417.2.2021. 9:50:387.4.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL16811627718.2.2021. 13:13:288.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM26280436818.2.2021. 13:12:398.4.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LN16359251418.2.2021. 13:14:098.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JF26514232422.2.2021. 9:25:178.4.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JI26378496722.2.2021. 9:29:438.4.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SL16192798518.2.2021. 13:08:319.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠV2616939014.2.2021. 10:49:149.4.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PV2629945679.2.2021. 10:11:189.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JT26567227716.2.2021. 7:36:349.4.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GT26502758922.2.2021. 10:39:4512.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PL26654140122.2.2021. 11:38:0912.4.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceŠM26182816222.2.2021. 13:38:2012.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VG26296824818.2.2021. 13:37:1312.4.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KI26311067918.2.2021. 8:27:1113.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SA26763831419.2.2021. 12:59:3413.4.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DG26281821118.2.2021. 13:28:5013.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada školske djeceRB26194031223.2.2021. 13:04:0613.4.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DD26423085310.2.2021. 8:51:4214.4.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KJ26394677424.2.2021. 11:52:4614.4.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada školske djeceJG26189693223.2.2021. 14:41:2614.4.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠE26333838524.2.2021. 12:07:0714.4.2021. 12:30:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2021 Opća bolnica Bjelovar