Kirurgija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJV14369754626.7.2021. 13:54:073.8.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledLM14383594326.7.2021. 10:30:383.8.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKN14387780722.7.2021. 8:24:073.8.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPM16287050227.7.2021. 9:50:093.8.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBV11989949321.7.2021. 11:15:483.8.2021. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPS14370341727.7.2021. 11:37:233.8.2021. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKB14353026730.7.2021. 8:24:173.8.2021. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSD14381125529.7.2021. 9:55:353.8.2021. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledLD14338740830.7.2021. 14:30:093.8.2021. 12:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPJ10623265220.7.2021. 11:40:2018.8.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMM15961060320.7.2021. 12:01:5118.8.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledZK10582791120.7.2021. 12:22:3018.8.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSE14494599521.7.2021. 11:20:0718.8.2021. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKC14453335621.7.2021. 11:36:4718.8.2021. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledHT10558268621.7.2021. 11:32:2918.8.2021. 12:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledOM13037187721.7.2021. 11:47:4218.8.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledFI14437522121.7.2021. 12:03:2818.8.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPV14380884223.7.2021. 9:01:2718.8.2021. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVM13067450829.7.2021. 12:56:0418.8.2021. 13:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJŽ11164423528.7.2021. 14:12:4818.8.2021. 13:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledND14422954128.7.2021. 13:43:4918.8.2021. 14:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPM14484776428.7.2021. 13:42:3418.8.2021. 14:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSN14335720927.7.2021. 10:29:3618.8.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledHK10998764620.7.2021. 14:30:1618.8.2021. 14:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJM14337591721.7.2021. 11:08:1525.8.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPM11046283727.7.2021. 11:42:0431.8.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledIM14479771127.7.2021. 11:48:3831.8.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledTN1436138128.7.2021. 13:22:592.9.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVA14437228427.7.2021. 11:56:077.9.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledGM13033671827.7.2021. 12:33:237.9.2021. 11:15:00
Opća kirurškaPrvi pregledKB14353026729.7.2021. 9:52:412.8.2021. 7:30:00
Opća kirurškaPrvi pregledBJ14461831029.7.2021. 13:55:092.8.2021. 7:45:00
Opća kirurškaPrvi pregledBM13582596129.7.2021. 18:52:492.8.2021. 8:00:00
Opća kirurškaPrvi pregledLL11831434030.7.2021. 8:56:352.8.2021. 8:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledCZ14404636027.7.2021. 7:40:383.8.2021. 9:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledDI14413799327.7.2021. 7:54:023.8.2021. 9:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKP16120886127.7.2021. 9:47:013.8.2021. 9:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledJN14487190727.7.2021. 12:47:513.8.2021. 12:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledZA14374253020.7.2021. 12:29:483.8.2021. 12:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSB1246838816.7.2021. 12:42:323.8.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŽT14479659229.7.2021. 11:23:283.8.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMV1446151426.7.2021. 14:22:283.8.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSJ14486438913.7.2021. 9:40:053.8.2021. 13:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMD14335915413.7.2021. 13:54:443.8.2021. 13:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSJ14486438919.7.2021. 9:03:543.8.2021. 13:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledHZ14475341929.6.2021. 13:10:383.8.2021. 14:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBD14390979621.7.2021. 11:00:523.8.2021. 14:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPA14340601822.7.2021. 7:35:163.8.2021. 14:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBM16090566927.7.2021. 9:53:473.8.2021. 14:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠG14348969927.7.2021. 8:37:376.8.2021. 8:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledČM14373735612.7.2021. 10:54:0410.8.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMM14432925130.7.2021. 8:04:0116.8.2021. 9:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledZK14438555320.7.2021. 14:28:1817.8.2021. 11:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠB14383247421.7.2021. 8:14:0117.8.2021. 11:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠJ15414524021.7.2021. 12:25:3017.8.2021. 11:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledRJ14461914527.7.2021. 7:58:3617.8.2021. 11:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledDF10062772927.7.2021. 11:33:0017.8.2021. 12:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledĐD14342033328.7.2021. 14:07:5317.8.2021. 12:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBI16211744621.7.2021. 11:31:1717.8.2021. 12:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBS10608151629.7.2021. 14:35:3717.8.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledGD11166183729.7.2021. 13:01:1817.8.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠK15047100129.7.2021. 9:40:0818.8.2021. 9:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPJ14501559728.7.2021. 7:23:3918.8.2021. 9:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledĐA14361244327.7.2021. 12:21:537.9.2021. 11:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledČM14414457226.7.2021. 10:17:422.8.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledČT14414454915.7.2021. 6:58:543.8.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledPR14477635219.7.2021. 8:55:543.8.2021. 9:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledSJ14377786820.7.2021. 8:57:233.8.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledMS1448892576.7.2021. 8:41:494.8.2021. 8:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledKM15732511829.7.2021. 9:00:344.8.2021. 8:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledZA14361848022.7.2021. 9:26:116.8.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledKT14357091927.7.2021. 10:50:4016.8.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledBM14339745823.7.2021. 8:24:3017.8.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledVJ14456675722.7.2021. 9:06:0818.8.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledTK1446139306.7.2021. 12:32:335.10.2021. 9:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledHZ14339252715.7.2021. 9:40:592.8.2021. 10:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠP14350215315.7.2021. 9:09:022.8.2021. 10:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledVM14359591415.7.2021. 8:53:042.8.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMA11167270515.7.2021. 8:43:592.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledPV14407584314.7.2021. 14:18:582.8.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledLI14501167912.7.2021. 13:58:002.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledBZ1439678788.7.2021. 14:09:592.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMĐ15414468526.7.2021. 8:06:042.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledMD1437845897.7.2021. 11:19:102.8.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBE1437998207.7.2021. 10:10:242.8.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledDM1448936646.7.2021. 14:26:492.8.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledVS1434012675.7.2021. 11:39:022.8.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledBV1435969652.7.2021. 9:39:062.8.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM15557920829.6.2021. 14:22:562.8.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledIS14384334225.6.2021. 14:25:442.8.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledHZ14370580323.6.2021. 14:24:262.8.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMD14375250417.6.2021. 14:17:162.8.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMJ14337181029.7.2021. 10:18:079.8.2021. 10:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledBI1437505271.7.2021. 13:19:469.8.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledGM14436633021.7.2021. 9:19:009.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledVS14438548316.7.2021. 14:02:049.8.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠJ14376036516.7.2021. 13:43:129.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14485639215.7.2021. 14:03:359.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPM14497539515.7.2021. 14:29:269.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledVD14382219516.7.2021. 9:25:389.8.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledDG14489723916.7.2021. 11:25:429.8.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledDI14352333416.7.2021. 11:35:269.8.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledLA14352401216.7.2021. 12:25:599.8.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledLZ14495238116.7.2021. 13:04:509.8.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledDI14345780719.7.2021. 9:57:249.8.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledTK15768024719.7.2021. 13:15:279.8.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledBL14353916719.7.2021. 13:57:099.8.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledRK14906291921.7.2021. 11:45:589.8.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledBZ14467927615.7.2021. 11:40:4912.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledTJ14488058815.7.2021. 13:32:3312.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPR12748155416.7.2021. 14:04:3612.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledBN1445236078.7.2021. 10:29:0619.8.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMK1098135048.7.2021. 12:43:0419.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledSJ1446915198.7.2021. 11:33:1019.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM1435541565.7.2021. 14:21:3119.8.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledNM14449284923.7.2021. 12:40:1719.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMN14460635528.7.2021. 14:33:5819.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPS14406494128.7.2021. 14:37:1919.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledBM1433913938.7.2021. 12:15:1719.8.2021. 12:40:00
Vaskularna Kontrolni pregledFI14384508629.7.2021. 8:02:4820.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledJA14498378621.7.2021. 14:00:1020.8.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledZM14464023223.7.2021. 13:40:5920.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledPA14349900323.7.2021. 14:39:2020.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledFN14374998527.7.2021. 14:37:3820.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledVD14379882215.7.2021. 14:37:0820.8.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledSV14458616430.7.2021. 14:26:0020.8.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledOZ11014137528.7.2021. 14:33:0423.8.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledME14340897428.7.2021. 14:30:4723.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledVA14424596730.7.2021. 11:48:2923.8.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledVB1435623162.7.2021. 10:27:1323.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledLD14360467323.7.2021. 13:02:5923.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMZ14495342623.7.2021. 14:38:0623.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledVA14437696326.7.2021. 12:27:4123.8.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14379608426.7.2021. 13:10:4623.8.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledVM11159375428.7.2021. 9:22:4523.8.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMJ14469760727.7.2021. 8:24:3023.8.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledVM14458619827.7.2021. 14:39:1423.8.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledJA10930280827.7.2021. 14:40:1223.8.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledDA26826467128.7.2021. 9:48:5123.8.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledBF14482165228.7.2021. 12:06:1723.8.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledKB14419542028.7.2021. 13:00:1423.8.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKV14377975628.7.2021. 14:13:2523.8.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠB10951752722.7.2021. 11:49:3126.8.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledLM11306445922.7.2021. 12:55:1326.8.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledGD14362409529.7.2021. 12:12:5526.8.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMR14355680529.7.2021. 12:35:3526.8.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledKĐ14394239329.7.2021. 12:50:2126.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledBB11166314229.7.2021. 14:16:1426.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledKK14398201523.7.2021. 12:44:4830.8.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledTA14370921926.7.2021. 14:27:1130.8.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠŽ14354859429.7.2021. 14:06:4630.8.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledHS14453824929.7.2021. 14:24:3830.8.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledVS14472548530.7.2021. 14:30:5730.8.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14389773130.7.2021. 14:31:3930.8.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledZS14437000430.7.2021. 14:32:2730.8.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledIS14361610722.7.2021. 11:35:042.9.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14380918322.7.2021. 12:13:182.9.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledJM14381188029.7.2021. 12:07:062.9.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKV14491040329.7.2021. 13:08:412.9.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledLV14409955416.7.2021. 12:53:0517.9.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledDT14390762416.7.2021. 13:08:0517.9.2021. 11:15:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2021 Opća bolnica Bjelovar