Kirurgija - Lista čekanja
 
   
OdjelŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Digestivna(abdominalna) TT520244234592.12.2019. 10:48:439.12.2019. 8:00:00
Digestivna(abdominalna) VM523263295156.12.2019. 13:03:529.12.2019. 8:15:00
Digestivna(abdominalna) PH0043167215720.11.2019. 13:44:299.12.2019. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) ČA114000387405.12.2019. 12:35:019.12.2019. 12:15:00
Digestivna(abdominalna) KM0041039804419.11.2019. 14:07:4010.12.2019. 8:15:00
Digestivna(abdominalna) ZJ0041088286919.11.2019. 11:52:0410.12.2019. 8:15:00
Digestivna(abdominalna) HV0040258556926.11.2019. 14:23:5510.12.2019. 8:30:00
Digestivna(abdominalna) JJ0043056083826.11.2019. 14:40:4310.12.2019. 8:35:00
Digestivna(abdominalna) KA114316752462.12.2019. 8:43:0110.12.2019. 9:15:00
Digestivna(abdominalna) SM1140147641827.11.2019. 8:50:0310.12.2019. 9:15:00
Digestivna(abdominalna) PM0041494202928.11.2019. 11:25:3910.12.2019. 9:30:00
Digestivna(abdominalna) ŽK0241287003029.11.2019. 8:06:2910.12.2019. 9:45:00
Digestivna(abdominalna) ŠF024165307873.12.2019. 10:23:3710.12.2019. 10:00:00
Digestivna(abdominalna) SI024193034493.12.2019. 14:18:1610.12.2019. 10:15:00
Digestivna(abdominalna) JM024113856486.12.2019. 10:06:3810.12.2019. 10:30:00
Digestivna(abdominalna) KZ114280453736.12.2019. 11:38:5310.12.2019. 10:45:00
Digestivna(abdominalna) SM523304407554.12.2019. 12:08:2611.12.2019. 10:00:00
Digestivna(abdominalna) PM520246638266.12.2019. 10:28:2011.12.2019. 10:15:00
Digestivna(abdominalna) GM011131463806.12.2019. 10:18:5311.12.2019. 10:15:00
Digestivna(abdominalna) RR114300548636.12.2019. 11:25:2611.12.2019. 10:45:00
Digestivna(abdominalna) HI0041792602526.11.2019. 14:44:3412.12.2019. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) FZ0042257906828.11.2019. 8:26:5812.12.2019. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) PK0041232701728.11.2019. 12:50:3412.12.2019. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) TK0042172166728.11.2019. 14:16:1712.12.2019. 12:15:00
Digestivna(abdominalna) ĐT004086072312.12.2019. 14:10:3312.12.2019. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) JJ004262862684.12.2019. 8:50:3212.12.2019. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) ŠŽ024235106105.12.2019. 8:41:3213.12.2019. 9:30:00
Digestivna(abdominalna) ŠD004199371025.12.2019. 12:02:0716.12.2019. 9:00:00
Digestivna(abdominalna) KG5232961232727.11.2019. 14:40:3217.12.2019. 8:15:00
Digestivna(abdominalna) SM0041707674828.11.2019. 13:38:0517.12.2019. 8:45:00
Digestivna(abdominalna) SG011225154523.12.2019. 7:32:3417.12.2019. 9:00:00
Digestivna(abdominalna) ŽJ004000073423.12.2019. 9:40:3117.12.2019. 9:30:00
Digestivna(abdominalna) ŠZ114063275093.12.2019. 14:24:2517.12.2019. 9:45:00
Digestivna(abdominalna) ŠM523262109814.12.2019. 9:47:3917.12.2019. 10:15:00
Digestivna(abdominalna) JI004288623436.12.2019. 7:24:5417.12.2019. 10:45:00
Digestivna(abdominalna) SI114010413556.12.2019. 14:29:5117.12.2019. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) ZM523309994693.12.2019. 14:41:2518.12.2019. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) PT0040281655921.11.2019. 11:35:3819.12.2019. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) GD100255976114.12.2019. 9:06:4219.12.2019. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) MM060189862865.12.2019. 12:00:1019.12.2019. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) VS114000350236.12.2019. 10:08:147.1.2020. 8:45:00
Digestivna(abdominalna) LV004035688406.12.2019. 10:09:409.1.2020. 11:00:00
Opća kirurškaTE114004418212.12.2019. 9:00:589.12.2019. 9:00:00
Opća kirurškaNI114004126212.12.2019. 9:16:119.12.2019. 9:15:00
Opća kirurškaBV011141612556.12.2019. 9:14:579.12.2019. 9:30:00
Opća kirurškaMM004095009836.12.2019. 9:44:019.12.2019. 9:45:00
Opća kirurškaHD520260262736.12.2019. 8:41:189.12.2019. 12:00:00
Opća kirurškaHR004217201585.12.2019. 8:23:0410.12.2019. 9:00:00
Opća kirurškaCD114315749812.12.2019. 10:11:3910.12.2019. 9:15:00
Opća kirurškaDŽ523266768593.12.2019. 9:33:4910.12.2019. 9:30:00
Opća kirurškaJI004213234903.12.2019. 13:37:0510.12.2019. 9:45:00
Opća kirurškaLE523230262175.12.2019. 9:17:0611.12.2019. 9:00:00
Opća kirurškaKD523311125416.12.2019. 9:06:2911.12.2019. 9:15:00
Opća kirurškaVJ114022353105.12.2019. 9:37:0012.12.2019. 9:00:00
Opća kirurškaBD114015541976.12.2019. 9:23:2712.12.2019. 9:15:00
Opća kirurškaKŽ520223898906.12.2019. 9:36:2413.12.2019. 9:00:00
Opća kirurškaMS114004510825.12.2019. 9:13:5216.12.2019. 9:15:00
Plastična kirurgijaSJ5202618960120.11.2019. 14:12:0810.12.2019. 9:00:00
Plastična kirurgijaMI0041671369820.11.2019. 14:48:1010.12.2019. 9:10:00
Plastična kirurgijaMS1143072255921.11.2019. 14:47:2710.12.2019. 9:20:00
Plastična kirurgijaRM0042338096226.11.2019. 14:17:2810.12.2019. 9:30:00
Plastična kirurgijaCV1140003511727.11.2019. 9:19:2410.12.2019. 9:40:00
Plastična kirurgijaPB5233037454827.11.2019. 9:41:1110.12.2019. 9:50:00
Plastična kirurgijaBS0042212185727.11.2019. 10:10:0310.12.2019. 10:00:00
Plastična kirurgijaŠD0041876068427.11.2019. 10:47:1210.12.2019. 10:10:00
Plastična kirurgijaRM0121565162427.11.2019. 12:32:3310.12.2019. 10:20:00
Plastična kirurgijaPT0040004883528.11.2019. 9:07:2510.12.2019. 10:30:00
Plastična kirurgijaMJ0242757314728.11.2019. 13:55:1610.12.2019. 10:40:00
Plastična kirurgijaGM0041605126628.11.2019. 14:07:4110.12.2019. 10:50:00
Plastična kirurgija 29.11.2019. 8:46:1710.12.2019. 11:00:00
Plastična kirurgijaSB004171602913.12.2019. 9:46:0710.12.2019. 11:10:00
Plastična kirurgijaSJ004152861923.12.2019. 14:01:3110.12.2019. 11:20:00
Plastična kirurgijaKM004232482563.12.2019. 14:10:1510.12.2019. 11:30:00
Plastična kirurgijaLL004170727573.12.2019. 14:38:0410.12.2019. 11:40:00
Plastična kirurgija 4.12.2019. 17:55:0910.12.2019. 11:50:00
Plastična kirurgijaSB028145393785.12.2019. 9:00:1310.12.2019. 12:00:00
Plastična kirurgijaRE004165139813.12.2019. 9:39:1310.12.2019. 12:10:00
Plastična kirurgijaOM520258684266.12.2019. 10:15:2110.12.2019. 12:20:00
Plastična kirurgijaVD114306939536.12.2019. 14:37:1010.12.2019. 12:30:00
Plastična kirurgijaLM114011092526.12.2019. 9:38:4813.12.2019. 9:30:00
Plastična kirurgijaSS004000069193.12.2019. 14:31:1917.12.2019. 8:45:00
Plastična kirurgijaGK0040250196027.11.2019. 14:35:4317.12.2019. 9:00:00
Plastična kirurgijaŠA523318115482.12.2019. 8:34:5217.12.2019. 9:10:00
Plastična kirurgijaKM520253105502.12.2019. 10:38:1717.12.2019. 9:20:00
Plastična kirurgijaMM520299596952.12.2019. 11:02:0917.12.2019. 9:30:00
Plastična kirurgijaFN004232741902.12.2019. 11:47:0817.12.2019. 9:40:00
Plastična kirurgijaSR523291029032.12.2019. 13:40:2417.12.2019. 9:50:00
Plastična kirurgijaSA114000414772.12.2019. 13:46:4417.12.2019. 10:00:00
Plastična kirurgijaPA004318215952.12.2019. 14:16:4617.12.2019. 10:10:00
Plastična kirurgijaJR004248111562.12.2019. 14:23:4117.12.2019. 10:20:00
Plastična kirurgijaPK523258239962.12.2019. 14:25:0017.12.2019. 10:30:00
Plastična kirurgijaGM024255680022.12.2019. 14:42:3217.12.2019. 10:40:00
Plastična kirurgijaJT004300749453.12.2019. 8:49:0117.12.2019. 10:50:00
Plastična kirurgijaAI004209683063.12.2019. 11:32:1517.12.2019. 11:00:00
Plastična kirurgijaPD523196201083.12.2019. 11:33:2417.12.2019. 11:10:00
Plastična kirurgijaWI520110295243.12.2019. 12:23:3517.12.2019. 11:20:00
Plastična kirurgijaĐM004185563793.12.2019. 14:19:5017.12.2019. 11:30:00
Plastična kirurgijaSN114000323803.12.2019. 14:21:2817.12.2019. 11:40:00
Plastična kirurgija 6.12.2019. 10:46:0417.12.2019. 11:50:00
Plastična kirurgijaPA011289468056.12.2019. 14:19:0417.12.2019. 12:00:00
Plastična kirurgijaCM024170801023.12.2019. 11:00:387.1.2020. 9:00:00
Plastična kirurgijaŠJ0241969267014.11.2019. 16:04:3214.1.2020. 9:00:00
Traumatološka ĆB004052619445.12.2019. 13:28:539.12.2019. 9:15:00
Traumatološka DŠ0041983322127.11.2019. 11:40:1710.12.2019. 11:00:00
Traumatološka CD004068145613.12.2019. 10:08:2110.12.2019. 11:15:00
Traumatološka AR004268661614.12.2019. 12:19:3410.12.2019. 11:30:00
Traumatološka GA004057721202.12.2019. 9:17:5411.12.2019. 9:45:00
Traumatološka SM0040449711122.11.2019. 8:01:4713.12.2019. 9:30:00
Traumatološka PA0040609731729.11.2019. 7:23:5020.12.2019. 9:00:00
Traumatološka BI004191245566.12.2019. 14:15:5520.12.2019. 13:30:00
Traumatološka ŠK004173307236.12.2019. 14:37:1820.12.2019. 13:45:00
Traumatološka ZC1140212943525.11.2019. 12:21:1423.12.2019. 12:00:00
Traumatološka  25.11.2019. 13:50:4823.12.2019. 12:15:00
Vaskularna ŠF004128650897.11.2019. 9:18:449.12.2019. 11:00:00
Vaskularna PD0240754667327.11.2019. 14:00:019.12.2019. 12:00:00
Vaskularna KM0042887848015.11.2019. 8:47:2810.12.2019. 11:00:00
Vaskularna ŠM523265237966.12.2019. 9:05:1211.12.2019. 9:45:00
Vaskularna NA0242045937928.11.2019. 13:34:2612.12.2019. 9:00:00
Vaskularna ŠB0411026315328.11.2019. 14:04:3412.12.2019. 9:15:00
Vaskularna ND0040975037029.11.2019. 13:47:0112.12.2019. 9:30:00
Vaskularna BJ004079646612.12.2019. 13:42:1612.12.2019. 10:00:00
Vaskularna ŽM523316152332.12.2019. 14:29:2812.12.2019. 10:30:00
Vaskularna FZ523248482232.12.2019. 14:47:5512.12.2019. 10:45:00
Vaskularna BR004165473534.12.2019. 10:58:1012.12.2019. 11:00:00
Vaskularna FI004200336094.12.2019. 13:04:4212.12.2019. 11:30:00
Vaskularna ŠM004171370205.12.2019. 9:12:0512.12.2019. 11:45:00
Vaskularna TJ523227194395.12.2019. 9:33:3612.12.2019. 12:00:00
Vaskularna ON0042005070425.11.2019. 11:38:4216.12.2019. 11:00:00
Vaskularna BN0041693358127.11.2019. 11:17:2516.12.2019. 11:15:00
Vaskularna HŽ1142762597727.11.2019. 13:11:5516.12.2019. 11:30:00
Vaskularna CV1140003327127.11.2019. 13:46:2916.12.2019. 12:00:00
Vaskularna PD1140007591527.11.2019. 14:07:1316.12.2019. 12:15:00
Vaskularna BO5232682531627.11.2019. 14:13:4716.12.2019. 12:30:00
Vaskularna MM0120956490428.11.2019. 9:36:3216.12.2019. 12:45:00
Vaskularna RŽ523306772162.12.2019. 12:32:4016.12.2019. 13:00:00
Vaskularna  28.11.2019. 11:04:4616.12.2019. 13:00:00
Vaskularna DB0041959843428.11.2019. 11:30:5616.12.2019. 13:30:00
Vaskularna II1143065125828.11.2019. 12:37:2416.12.2019. 14:00:00
Vaskularna MA0042779242328.11.2019. 13:42:2216.12.2019. 14:30:00
Vaskularna LR0043079197529.11.2019. 8:25:2916.12.2019. 14:45:00
Vaskularna BM0042849294229.11.2019. 14:10:1616.12.2019. 15:00:00
Vaskularna SK004105611292.12.2019. 12:05:1316.12.2019. 15:30:00
Vaskularna MM523294953125.12.2019. 8:56:0016.12.2019. 15:45:00
Vaskularna BD0243086466328.11.2019. 10:27:1119.12.2019. 8:00:00
Vaskularna UN004024938874.12.2019. 13:20:2219.12.2019. 8:15:00
Vaskularna KI520253484504.12.2019. 14:09:4019.12.2019. 8:45:00
Vaskularna PS520281537805.12.2019. 10:36:4519.12.2019. 9:15:00
Vaskularna SP037000332045.12.2019. 11:37:0819.12.2019. 9:30:00
Vaskularna ŠV024176937295.12.2019. 13:26:5819.12.2019. 9:45:00
Vaskularna PD004206224595.12.2019. 14:14:4819.12.2019. 10:15:00
Vaskularna KR012180750976.12.2019. 14:40:0319.12.2019. 10:30:00
Vaskularna KD0043111466629.11.2019. 12:24:0420.12.2019. 7:15:00
Vaskularna GA0111206862029.11.2019. 12:21:3920.12.2019. 7:30:00
Vaskularna ČM1140044527629.11.2019. 9:41:5820.12.2019. 7:45:00
Vaskularna HZ0041848446028.11.2019. 9:04:0220.12.2019. 8:00:00
Vaskularna JN0041869053125.10.2019. 14:38:1320.12.2019. 8:15:00
Vaskularna KZ0043177836425.10.2019. 14:39:5620.12.2019. 8:30:00
Vaskularna HA0121679406929.10.2019. 14:43:2020.12.2019. 9:00:00
Vaskularna LĐ0112442241130.10.2019. 14:04:2320.12.2019. 9:15:00
Vaskularna JM004186330564.11.2019. 14:07:0020.12.2019. 9:30:00
Vaskularna PS004000280335.11.2019. 11:47:3020.12.2019. 9:45:00
Vaskularna ŠM0040247425011.11.2019. 9:46:1120.12.2019. 10:15:00
Vaskularna BM0042632761613.11.2019. 13:26:2620.12.2019. 10:30:00
Vaskularna HJ5232413577814.11.2019. 11:14:0320.12.2019. 10:45:00
Vaskularna DM1140003291814.11.2019. 13:12:1320.12.2019. 11:00:00
Vaskularna ŠM0041155264914.11.2019. 13:23:4120.12.2019. 11:15:00
Vaskularna KM5232548918215.11.2019. 11:29:5120.12.2019. 11:45:00
Vaskularna DŠ0041789816719.11.2019. 10:39:3420.12.2019. 12:00:00
Vaskularna NM0281377174819.11.2019. 12:57:1820.12.2019. 12:15:00
Vaskularna PK0040639481619.11.2019. 13:53:3920.12.2019. 12:30:00
Vaskularna OM0041030948620.11.2019. 14:19:2920.12.2019. 12:45:00
Vaskularna ŠD0040005524026.11.2019. 10:18:3420.12.2019. 13:00:00
Vaskularna PS1143047249829.11.2019. 10:37:4720.12.2019. 13:15:00
Vaskularna BK004283233236.12.2019. 10:27:0523.12.2019. 10:15:00
Vaskularna ZD004180976716.12.2019. 10:30:1923.12.2019. 10:30:00
Vaskularna DR523233201605.12.2019. 14:29:3723.12.2019. 10:45:00
Vaskularna BD0040529352328.11.2019. 9:07:5123.12.2019. 11:00:00
Vaskularna ŠJ004046192612.12.2019. 8:20:3523.12.2019. 11:30:00
Vaskularna FD114056115552.12.2019. 8:22:1523.12.2019. 11:45:00
Vaskularna BA004047474552.12.2019. 9:08:3523.12.2019. 12:15:00
Vaskularna IM023274315042.12.2019. 10:15:0823.12.2019. 12:45:00
Vaskularna ZM004059724062.12.2019. 13:37:2423.12.2019. 13:15:00
Vaskularna KŽ024248225422.12.2019. 13:38:4523.12.2019. 13:30:00
Vaskularna NA004178266782.12.2019. 14:09:2223.12.2019. 13:45:00
Vaskularna FM520266287352.12.2019. 14:14:2323.12.2019. 14:00:00
Vaskularna PS094198423163.12.2019. 7:45:2023.12.2019. 14:15:00
Vaskularna IS004124262584.12.2019. 14:52:2023.12.2019. 14:30:00
Vaskularna RR004208166816.12.2019. 10:11:1023.12.2019. 14:45:00
Vaskularna RS114014758722.12.2019. 11:40:5427.12.2019. 7:15:00
Vaskularna ŽF0642584107429.11.2019. 14:05:1427.12.2019. 7:15:00
Vaskularna DV0121901159529.11.2019. 9:23:1527.12.2019. 7:30:00
Vaskularna KM0041433264329.11.2019. 9:06:2927.12.2019. 7:45:00
Vaskularna MD0121941408028.11.2019. 14:21:3627.12.2019. 8:00:00
Vaskularna KJ0041744783725.10.2019. 14:52:0827.12.2019. 8:15:00
Vaskularna FV0123085953511.11.2019. 13:23:0327.12.2019. 8:30:00
Vaskularna PP0042137814815.11.2019. 10:10:2227.12.2019. 8:45:00
Vaskularna GZ0240670928421.11.2019. 14:08:2327.12.2019. 9:00:00
Vaskularna  22.11.2019. 9:00:1127.12.2019. 9:15:00
Vaskularna VV5232372266822.11.2019. 10:25:1127.12.2019. 9:30:00
Vaskularna ŽD0111883749922.11.2019. 10:57:2527.12.2019. 10:00:00
Vaskularna ČA0040920827922.11.2019. 11:54:4327.12.2019. 10:15:00
Vaskularna ŠB1140003465622.11.2019. 14:04:2827.12.2019. 10:30:00
Vaskularna FV0122190329425.11.2019. 14:36:3427.12.2019. 10:45:00
Vaskularna SL0243095720627.11.2019. 11:40:4527.12.2019. 11:00:00
Vaskularna JZ0122026193327.11.2019. 14:15:2727.12.2019. 11:15:00
Vaskularna HJ1140003249827.11.2019. 14:44:5227.12.2019. 11:30:00
Vaskularna KV0121972403728.11.2019. 14:20:2327.12.2019. 11:45:00
Vaskularna  6.12.2019. 14:14:1830.12.2019. 10:15:00
Vaskularna HL024192991405.12.2019. 13:13:1230.12.2019. 10:45:00
Vaskularna SA004276863912.12.2019. 14:20:2530.12.2019. 11:00:00
Vaskularna JA004063040816.12.2019. 11:48:4930.12.2019. 11:30:00
Vaskularna JL004189844013.12.2019. 7:56:4230.12.2019. 11:30:00
Vaskularna MM012208916393.12.2019. 14:13:4830.12.2019. 12:00:00
Vaskularna ŠA011197608543.12.2019. 14:16:5830.12.2019. 12:15:00
Vaskularna KN004189920883.12.2019. 14:36:2530.12.2019. 12:30:00
Vaskularna VJ004246468184.12.2019. 13:53:2630.12.2019. 13:15:00
Vaskularna ČI004307855615.12.2019. 10:58:1330.12.2019. 13:30:00
Vaskularna PZ114000387705.12.2019. 12:09:0330.12.2019. 13:45:00
Vaskularna CK004168075495.12.2019. 12:32:1330.12.2019. 14:15:00
Vaskularna RM004219588585.12.2019. 13:44:3930.12.2019. 14:45:00
Vaskularna ZV5232575181629.11.2019. 11:31:2224.1.2020. 8:15:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2019 Opća bolnica Bjelovar