Kirurgija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBG14384202426.4.2021. 8:38:4317.5.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledŠK1250688137.5.2021. 9:34:3017.5.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBZ11012792910.5.2021. 12:28:3717.5.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVD14466902928.4.2021. 12:05:4117.5.2021. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJV14369754610.5.2021. 11:42:2318.5.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJB14379552711.5.2021. 8:16:1818.5.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKB14350395011.5.2021. 14:05:5918.5.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKS14498279214.5.2021. 11:24:1418.5.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledIS1442922107.5.2021. 11:29:2919.5.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMZ14359306813.5.2021. 11:53:3919.5.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledFI1436500227.5.2021. 14:18:5719.5.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSĐ14344860012.5.2021. 12:59:5519.5.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregled 10.5.2021. 11:39:4819.5.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledTN15383949511.5.2021. 12:15:5019.5.2021. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledŠM14343889111.5.2021. 13:28:2819.5.2021. 12:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMS10203148611.5.2021. 14:32:5019.5.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMZ14390521914.5.2021. 8:41:0319.5.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledUĐ14413676414.5.2021. 8:41:4119.5.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSB10597710012.5.2021. 11:58:2219.5.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledTN10902423112.5.2021. 9:38:2919.5.2021. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPR14373024011.5.2021. 14:08:3419.5.2021. 13:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledLV14357979110.5.2021. 12:40:0619.5.2021. 13:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDB1434677497.5.2021. 13:32:2719.5.2021. 13:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBJ1436914625.5.2021. 13:58:5919.5.2021. 14:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKJ1439130995.5.2021. 12:16:0819.5.2021. 14:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBS1439136485.5.2021. 11:15:1319.5.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledČM1436946263.5.2021. 13:08:1819.5.2021. 14:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSM14373402711.5.2021. 11:11:1420.5.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKK15643075512.5.2021. 9:00:3120.5.2021. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBM1098571697.5.2021. 11:26:5320.5.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledHS14478590029.4.2021. 13:27:5820.5.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledZI13252846210.5.2021. 12:34:0520.5.2021. 14:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledRD14378891427.4.2021. 8:07:2624.5.2021. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBD14479682127.4.2021. 8:06:1224.5.2021. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledTH15767402612.5.2021. 13:49:4026.5.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSI14339985912.5.2021. 12:34:3726.5.2021. 14:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledRF14410700812.5.2021. 13:20:379.6.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKG14497659012.5.2021. 12:18:299.6.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBŠ14380368212.5.2021. 11:35:269.6.2021. 12:45:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSD14378345313.5.2021. 11:25:4917.6.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledCĐ14342133113.5.2021. 11:25:0517.6.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledFI14381942412.5.2021. 8:55:2717.5.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMŽ14487566612.5.2021. 8:58:3017.5.2021. 7:45:00
Opća kirurškaPrvi pregledMD14478265812.5.2021. 14:15:0117.5.2021. 8:00:00
Opća kirurškaPrvi pregledMA11167270512.5.2021. 17:34:5217.5.2021. 8:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledJI14475071512.5.2021. 8:48:2517.5.2021. 8:30:00
Opća kirurškaPrvi pregledMV14472132112.5.2021. 17:39:3017.5.2021. 8:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledLS10684876513.5.2021. 8:55:4517.5.2021. 9:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledOV14360021913.5.2021. 9:12:2817.5.2021. 9:15:00
Opća kirurškaPrvi pregledHM15505966313.5.2021. 18:17:1017.5.2021. 9:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledLS12520729914.5.2021. 8:05:5317.5.2021. 9:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledRS14424014815.5.2021. 9:36:3617.5.2021. 10:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledGS14366694015.5.2021. 9:36:5917.5.2021. 10:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledDD14458999113.5.2021. 8:57:0918.5.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPV14354977011.5.2021. 8:28:5118.5.2021. 8:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPD16401690214.5.2021. 9:11:1618.5.2021. 9:15:00
Opća kirurškaPrvi pregledVJ1438840005.5.2021. 16:47:3418.5.2021. 11:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledGM1436866106.5.2021. 14:11:2018.5.2021. 11:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSE1449459955.5.2021. 12:57:5918.5.2021. 11:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBD1437969493.5.2021. 14:03:3918.5.2021. 11:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBD14353944929.4.2021. 13:49:0118.5.2021. 12:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledĐD14388412328.4.2021. 11:57:4918.5.2021. 12:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledRS15907657628.4.2021. 11:45:1918.5.2021. 12:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠJ14501296320.4.2021. 11:17:5718.5.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledRM14365528814.5.2021. 13:29:1618.5.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠŠ15007659611.5.2021. 11:09:4618.5.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledZA1437425304.5.2021. 13:31:0918.5.2021. 13:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledEĐ14368192510.5.2021. 7:23:1418.5.2021. 13:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledZM14475772720.4.2021. 14:06:5618.5.2021. 13:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledDG14502178413.5.2021. 8:58:5918.5.2021. 14:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledHZ14475341912.5.2021. 9:49:4718.5.2021. 14:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSV1446217877.5.2021. 9:14:1820.5.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledTS10981905814.5.2021. 10:21:0025.5.2021. 12:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMI14383721012.5.2021. 14:15:1925.5.2021. 12:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledFZ14372774911.5.2021. 12:34:3825.5.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSN10273397011.5.2021. 12:10:5626.5.2021. 8:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledLS1436588504.5.2021. 12:53:391.6.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠF14418828811.5.2021. 13:24:581.6.2021. 13:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledRA14459413111.5.2021. 14:11:261.6.2021. 13:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledRA1587491017.5.2021. 8:19:2817.5.2021. 9:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledJM26444109010.5.2021. 9:50:1817.5.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledBB14351501310.5.2021. 9:02:4417.5.2021. 9:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledOL16393950910.5.2021. 8:47:1917.5.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledJS2622287953.5.2021. 9:50:0417.5.2021. 10:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledPD14414661527.4.2021. 8:40:3917.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledMB1090140373.5.2021. 8:53:0417.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledČD16369267111.5.2021. 9:31:4018.5.2021. 8:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledBJ11146408226.4.2021. 9:12:0418.5.2021. 8:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledŽM26098271711.5.2021. 9:32:3418.5.2021. 8:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledMA14420849811.5.2021. 9:49:5618.5.2021. 8:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledMF12774277910.5.2021. 10:56:4018.5.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledMA15556549611.5.2021. 8:36:3318.5.2021. 9:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledKŽ14404708715.5.2021. 9:37:5918.5.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledNB14498683111.5.2021. 9:58:3818.5.2021. 9:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledRT1437502984.5.2021. 10:53:0418.5.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledMT2636528884.5.2021. 10:50:1618.5.2021. 10:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledĐK1677071624.5.2021. 10:35:4218.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledBA1438761224.5.2021. 10:26:4918.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledMI15444121314.5.2021. 9:43:5318.5.2021. 11:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledTR14488784814.5.2021. 9:28:2619.5.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledPD14431277412.5.2021. 10:04:3719.5.2021. 9:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledZD14377215712.5.2021. 9:25:5219.5.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledBM26206994412.5.2021. 9:23:5519.5.2021. 10:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledBJ14341517812.5.2021. 9:15:5019.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledKI1559782435.5.2021. 10:12:3619.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledKM1070729366.5.2021. 9:58:0420.5.2021. 10:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledKM1449760166.5.2021. 9:43:0620.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledRD2609003376.5.2021. 9:17:3520.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledBT14351748612.5.2021. 10:36:4821.5.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledDB14487603912.5.2021. 9:54:0921.5.2021. 9:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledJT1439395907.5.2021. 10:02:0221.5.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledVZ1436042117.5.2021. 9:56:5521.5.2021. 9:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledVV1447682967.5.2021. 9:52:3021.5.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledMV1438576627.5.2021. 9:50:5921.5.2021. 10:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledHM1444884087.5.2021. 9:49:0721.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledTM1450134449.4.2021. 10:31:2921.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledMV14388655810.5.2021. 9:59:4124.5.2021. 9:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledVN15469160210.5.2021. 9:52:1524.5.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledBD14347960010.5.2021. 9:42:5924.5.2021. 10:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledHS14484359810.5.2021. 9:16:3424.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledGB26220749110.5.2021. 8:56:0924.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledŠJ12502839211.5.2021. 9:47:1725.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledKA14374580211.5.2021. 9:15:1725.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledJP26195037712.5.2021. 9:48:2226.5.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledMB1447972855.5.2021. 10:09:1926.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledKS14374557328.4.2021. 8:48:1228.5.2021. 8:15:00
Traumatološka Kontrolni pregledPM1325138733.5.2021. 9:06:0128.5.2021. 8:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledBL14375526514.5.2021. 9:13:1328.5.2021. 10:45:00
Traumatološka Kontrolni pregledBD14392819010.5.2021. 10:04:2731.5.2021. 8:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledPI1345884713.5.2021. 10:02:031.6.2021. 8:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledKA26197641712.5.2021. 9:21:402.6.2021. 10:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledSK1605596055.5.2021. 12:35:5817.5.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMZ14342577726.4.2021. 11:58:5517.5.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMT14382179928.4.2021. 14:16:4017.5.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledZP14366980330.4.2021. 9:01:5417.5.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14379638529.4.2021. 14:11:1217.5.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledPM14428818029.4.2021. 14:09:3117.5.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledBM14382846129.4.2021. 14:02:0217.5.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledNĐ14343887229.4.2021. 14:00:4617.5.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBM14468298629.4.2021. 10:43:3717.5.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledPI14381216428.4.2021. 14:18:5417.5.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledTN14499374527.4.2021. 14:08:1017.5.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledGK12247094122.4.2021. 11:12:2817.5.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledZM14372275210.5.2021. 13:41:3620.5.2021. 10:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledGA1435072436.5.2021. 14:49:0120.5.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMK1061193775.5.2021. 12:30:3420.5.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledKV1449104034.5.2021. 13:28:2120.5.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledTŽ1059976034.5.2021. 8:11:3720.5.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledHI1441878773.5.2021. 14:02:0920.5.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledGV14399225829.4.2021. 14:19:2220.5.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledĐA14477829329.4.2021. 13:25:4620.5.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMM12815471223.4.2021. 9:25:1321.5.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPJ14347885230.4.2021. 10:42:3521.5.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledDA14336358029.4.2021. 14:23:4521.5.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBA14372261029.4.2021. 7:05:5921.5.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledBS14356845728.4.2021. 14:41:1621.5.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledRM14359293928.4.2021. 14:17:3221.5.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledPD14359666427.4.2021. 11:40:2421.5.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMM14473820326.4.2021. 14:11:3421.5.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledPI14349068823.4.2021. 12:48:0321.5.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledTŽ14434908223.4.2021. 11:44:4221.5.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠN14457652319.4.2021. 12:20:5621.5.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledPS14370183416.4.2021. 13:54:1621.5.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledBJ15664766313.5.2021. 11:37:2027.5.2021. 10:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMB1446611847.5.2021. 14:03:4627.5.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledPD1553971717.5.2021. 7:48:2927.5.2021. 11:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledĐA1447782936.5.2021. 14:03:4427.5.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMZ1434257776.5.2021. 10:44:3927.5.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKL1538730525.5.2021. 14:27:0127.5.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledGD1436240955.5.2021. 14:26:1027.5.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMP14385467222.4.2021. 12:07:1827.5.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledAA1595877477.5.2021. 13:24:1928.5.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠM1324140047.5.2021. 9:44:5628.5.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPM1099760007.5.2021. 7:57:4928.5.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledKŽ1440050966.5.2021. 14:27:4428.5.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledUD1441367266.5.2021. 14:09:2128.5.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledPJ1434420334.5.2021. 13:58:4728.5.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledHA1437271134.5.2021. 13:53:5428.5.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledHM1445526874.5.2021. 11:29:1028.5.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledHŠ1436693054.5.2021. 10:24:2328.5.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledJD1446934074.5.2021. 7:45:2028.5.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKŽ14401821913.5.2021. 10:01:0231.5.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKV14377975611.5.2021. 12:32:1531.5.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledGN1434265256.5.2021. 14:15:1131.5.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledOS1445852026.5.2021. 8:50:2231.5.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠS1449964494.5.2021. 14:00:3331.5.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM1450084144.5.2021. 6:57:3631.5.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠZ1439514433.5.2021. 14:36:4431.5.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledJB1055283763.5.2021. 14:18:0231.5.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledSL1055575773.5.2021. 13:56:4331.5.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledHD1435233003.5.2021. 10:29:1931.5.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledMK14384007029.4.2021. 14:26:5031.5.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBD14437902729.4.2021. 14:16:3731.5.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledBZ14467927613.5.2021. 12:01:2610.6.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPR12748155413.5.2021. 11:19:3510.6.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledPM1447639526.5.2021. 12:15:2710.6.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14380918329.4.2021. 12:50:2110.6.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledPD1352215136.5.2021. 12:04:1417.6.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledRJ10547570413.5.2021. 10:00:1218.6.2021. 14:45:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2021 Opća bolnica Bjelovar