Kirurgija - Lista čekanja
 
   
OdjelŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Digestivna(abdominalna)  23.11.2020. 8:37:5627.11.2020. 9:15:00
Digestivna(abdominalna) RD004318674649.11.2020. 10:57:4530.11.2020. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) ŠM1140004229925.11.2020. 11:30:152.12.2020. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) KC0241014313026.11.2020. 13:37:052.12.2020. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) MI0911741146827.11.2020. 9:07:522.12.2020. 11:30:00
Digestivna(abdominalna) OA1143069897227.11.2020. 13:10:532.12.2020. 11:45:00
Digestivna(abdominalna) LB520166267124.11.2020. 13:15:012.12.2020. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) UD5232789041311.11.2020. 13:31:192.12.2020. 13:15:00
Digestivna(abdominalna) LD0041881464713.11.2020. 10:46:062.12.2020. 13:30:00
Digestivna(abdominalna) JM0111975912926.11.2020. 9:48:082.12.2020. 13:45:00
Digestivna(abdominalna) PD0041709404926.11.2020. 10:55:322.12.2020. 14:00:00
Digestivna(abdominalna) NR0041995040026.11.2020. 12:38:492.12.2020. 14:15:00
Digestivna(abdominalna) FD523315325364.11.2020. 9:23:553.12.2020. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) PN0412981983824.11.2020. 14:13:347.12.2020. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) ŠZ5232420791626.11.2020. 13:17:507.12.2020. 11:15:00
Digestivna(abdominalna) KK0413175376224.11.2020. 12:56:319.12.2020. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) TS5232649764925.11.2020. 12:33:539.12.2020. 13:15:00
Digestivna(abdominalna) MM5233241291125.11.2020. 12:53:489.12.2020. 13:30:00
Opća kirurškaKR0243247391623.11.2020. 8:14:4327.11.2020. 8:00:00
Opća kirurškaPR0042242728119.11.2020. 9:44:0327.11.2020. 8:10:00
Opća kirurškaKM0042928126419.11.2020. 9:07:2927.11.2020. 8:20:00
Opća kirurškaŠB0042343414720.11.2020. 8:35:1827.11.2020. 8:30:00
Opća kirurškaVA0041003817620.11.2020. 8:48:3527.11.2020. 8:40:00
Opća kirurškaSD0040005331223.11.2020. 8:18:3427.11.2020. 8:50:00
Opća kirurškaGV1142855392523.11.2020. 10:39:5027.11.2020. 9:00:00
Opća kirurškaŠL5202521947323.11.2020. 11:48:4327.11.2020. 9:10:00
Opća kirurškaHN5202490068724.11.2020. 10:56:1727.11.2020. 9:20:00
Opća kirurškaSM1140104113124.11.2020. 10:59:1227.11.2020. 9:30:00
Opća kirurškaML1143305345225.11.2020. 8:10:1427.11.2020. 9:45:00
Opća kirurškaOA1143069897225.11.2020. 11:03:4927.11.2020. 10:00:00
Opća kirurškaFK5202957335223.11.2020. 10:33:4730.11.2020. 8:00:00
Opća kirurškaVZ1142974003923.11.2020. 10:50:5130.11.2020. 8:15:00
Opća kirurškaVA0041954113725.11.2020. 13:05:0830.11.2020. 8:30:00
Opća kirurškaŠP0240973602516.11.2020. 11:50:4130.11.2020. 8:45:00
Opća kirurškaKZ0040267692225.11.2020. 13:14:0330.11.2020. 9:00:00
Opća kirurškaTM0041100970826.11.2020. 8:57:0130.11.2020. 9:15:00
Opća kirurškaHR0043230646226.11.2020. 9:30:2130.11.2020. 9:30:00
Opća kirurškaBS0942585699926.11.2020. 9:52:2630.11.2020. 9:45:00
Opća kirurškaDD0043228154526.11.2020. 11:07:0530.11.2020. 10:00:00
Opća kirurškaNL0042670011127.11.2020. 9:21:0030.11.2020. 10:15:00
Opća kirurškaBA0041672538127.11.2020. 11:58:4730.11.2020. 10:30:00
Opća kirurškaVM0042477229127.11.2020. 12:21:3530.11.2020. 10:45:00
Opća kirurškaNI5232478507124.11.2020. 9:39:251.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaPA0040718704425.11.2020. 9:22:011.12.2020. 8:15:00
Opća kirurškaHE0280678778326.11.2020. 10:35:581.12.2020. 8:30:00
Opća kirurškaGV1142855392527.11.2020. 10:12:441.12.2020. 8:45:00
Opća kirurškaPB5232400787525.11.2020. 14:16:111.12.2020. 11:00:00
Opća kirurškaRN0242474516827.11.2020. 14:04:041.12.2020. 11:15:00
Opća kirurškaĐM0041855637927.11.2020. 14:35:201.12.2020. 11:30:00
Opća kirurškaST0041844694817.11.2020. 12:34:181.12.2020. 12:45:00
Opća kirurškaTŽ0040541371426.11.2020. 8:23:201.12.2020. 13:00:00
Opća kirurškaKG5203115202124.11.2020. 12:59:061.12.2020. 13:15:00
Opća kirurškaPJ0232584457817.11.2020. 13:33:041.12.2020. 13:30:00
Opća kirurškaVD0041293136127.11.2020. 12:13:112.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaBM1143258538125.11.2020. 9:37:542.12.2020. 9:00:00
Opća kirurškaDM0041124681927.11.2020. 9:58:482.12.2020. 9:15:00
Opća kirurškaOJ0040544970619.11.2020. 9:42:072.12.2020. 12:00:00
Opća kirurškaRV0043043201125.11.2020. 14:11:592.12.2020. 12:15:00
Opća kirurškaPM0042134769626.11.2020. 9:22:082.12.2020. 12:30:00
Opća kirurškaKR0243247391627.11.2020. 10:20:552.12.2020. 12:45:00
Opća kirurškaBD5202779429324.11.2020. 11:03:034.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaPT0040493720926.11.2020. 9:05:224.12.2020. 8:15:00
Opća kirurškaKG0041637246227.11.2020. 9:59:574.12.2020. 8:30:00
Opća kirurškaSD0040005331227.11.2020. 10:29:344.12.2020. 8:45:00
Opća kirurškaHM0043120316427.11.2020. 11:59:504.12.2020. 9:00:00
Opća kirurškaKM0042928126427.11.2020. 12:32:414.12.2020. 9:15:00
Opća kirurškaKS5202747144123.11.2020. 11:16:417.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaOA0040450106125.11.2020. 12:50:147.12.2020. 8:15:00
Opća kirurškaVI5233036506427.11.2020. 10:49:347.12.2020. 8:30:00
Opća kirurškaKM5202635702817.11.2020. 8:21:168.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaPJ0910641601824.11.2020. 11:16:488.12.2020. 11:00:00
Opća kirurškaLI0942946177524.11.2020. 13:04:478.12.2020. 13:00:00
Opća kirurškaHZ0043096319524.11.2020. 13:16:138.12.2020. 13:15:00
Opća kirurškaGN0041060143125.11.2020. 14:13:279.12.2020. 13:00:00
Opća kirurškaKM0041405083912.11.2020. 8:23:3710.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaPP0040904143525.11.2020. 12:59:5316.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaSJ1140103776525.11.2020. 9:03:1823.12.2020. 8:00:00
Opća kirurškaJA0041015819425.11.2020. 13:09:2323.12.2020. 8:15:00
Plastična kirurgijaHK1140138725226.11.2020. 14:39:431.12.2020. 9:00:00
Plastična kirurgija 26.11.2020. 13:53:571.12.2020. 9:10:00
Traumatološka ML0042367486913.11.2020. 9:10:5627.11.2020. 8:45:00
Traumatološka ŽM1140003888028.10.2020. 9:10:5127.11.2020. 9:00:00
Traumatološka BS004173705323.11.2020. 11:06:4227.11.2020. 9:15:00
Traumatološka PD520283955296.11.2020. 9:53:4027.11.2020. 9:30:00
Traumatološka JO520277060163.11.2020. 11:17:4327.11.2020. 9:45:00
Traumatološka SA0041278097210.11.2020. 9:04:1827.11.2020. 10:00:00
Traumatološka  11.11.2020. 10:50:3427.11.2020. 10:15:00
Traumatološka FM0041161831813.11.2020. 9:12:0127.11.2020. 10:30:00
Traumatološka ME0042454331016.11.2020. 10:24:1627.11.2020. 10:45:00
Traumatološka HL1142787619716.11.2020. 10:33:3027.11.2020. 11:00:00
Traumatološka MK0040848008917.11.2020. 9:09:2327.11.2020. 11:15:00
Traumatološka ME0042454331019.11.2020. 11:42:3427.11.2020. 11:30:00
Traumatološka SI5232674959920.11.2020. 9:49:1027.11.2020. 11:45:00
Traumatološka GK1142754871520.11.2020. 9:54:1827.11.2020. 12:00:00
Traumatološka RI5233107969223.11.2020. 13:25:5127.11.2020. 12:15:00
Traumatološka KA520104670849.11.2020. 9:22:2730.11.2020. 8:00:00
Traumatološka SK0041813331416.11.2020. 11:11:1530.11.2020. 8:15:00
Traumatološka SK0040782591616.11.2020. 11:52:5430.11.2020. 8:30:00
Traumatološka PB0040992709819.11.2020. 12:24:2430.11.2020. 8:45:00
Traumatološka MP0321712261419.11.2020. 12:29:2530.11.2020. 9:00:00
Traumatološka GJ1143166122123.11.2020. 8:47:5430.11.2020. 9:15:00
Traumatološka LL0041868128323.11.2020. 9:20:4030.11.2020. 9:30:00
Traumatološka KZ0042647286623.11.2020. 10:56:1930.11.2020. 9:45:00
Traumatološka PL0042252709023.11.2020. 11:13:1430.11.2020. 10:00:00
Traumatološka GŽ5202629998325.11.2020. 9:13:0630.11.2020. 10:15:00
Traumatološka MJ0041616013827.11.2020. 10:16:5830.11.2020. 10:30:00
Traumatološka BM5202932340117.11.2020. 9:04:161.12.2020. 8:00:00
Traumatološka HI5203303114317.11.2020. 9:33:581.12.2020. 8:15:00
Traumatološka ŠR1140083960517.11.2020. 9:38:581.12.2020. 8:30:00
Traumatološka SL5202371883617.11.2020. 9:42:171.12.2020. 8:45:00
Traumatološka MM0040544589517.11.2020. 10:01:331.12.2020. 9:00:00
Traumatološka PI0042007985117.11.2020. 10:13:561.12.2020. 9:15:00
Traumatološka FN1143265497724.11.2020. 10:04:401.12.2020. 9:30:00
Traumatološka KP0341524888821.10.2020. 9:37:432.12.2020. 8:00:00
Traumatološka VV5232967631128.10.2020. 10:08:252.12.2020. 8:15:00
Traumatološka BI011152866484.11.2020. 10:09:192.12.2020. 8:30:00
Traumatološka TD0041934893925.11.2020. 9:59:562.12.2020. 8:45:00
Traumatološka GM1140107665412.11.2020. 10:58:252.12.2020. 9:00:00
Traumatološka SM5202606964026.11.2020. 11:28:532.12.2020. 9:15:00
Traumatološka LM0043215598013.11.2020. 9:47:294.12.2020. 8:00:00
Traumatološka BL0042536591813.11.2020. 10:17:544.12.2020. 8:15:00
Traumatološka MI0041545385216.11.2020. 11:20:314.12.2020. 8:30:00
Traumatološka SN0040523364320.11.2020. 9:36:134.12.2020. 8:45:00
Traumatološka LR0041637361120.11.2020. 9:52:014.12.2020. 9:00:00
Traumatološka HL1142787619727.11.2020. 9:47:404.12.2020. 9:15:00
Traumatološka SI5232674959927.11.2020. 9:54:034.12.2020. 9:30:00
Traumatološka RI5233107969227.11.2020. 10:59:374.12.2020. 9:45:00
Traumatološka MK0040848008927.11.2020. 11:08:194.12.2020. 10:00:00
Traumatološka AB004125780576.11.2020. 9:20:327.12.2020. 8:00:00
Traumatološka KA0040740990613.11.2020. 11:55:207.12.2020. 8:15:00
Traumatološka BV1140003060117.11.2020. 9:27:307.12.2020. 8:30:00
Traumatološka KV0112872167023.11.2020. 8:49:427.12.2020. 8:45:00
Traumatološka PN0410711425723.11.2020. 8:57:457.12.2020. 9:00:00
Traumatološka HM5201323554123.11.2020. 10:42:057.12.2020. 9:15:00
Traumatološka JS0241796560623.11.2020. 11:10:567.12.2020. 9:30:00
Traumatološka MV5203037092427.11.2020. 9:23:417.12.2020. 9:45:00
Traumatološka ĐK5232485439016.11.2020. 9:14:218.12.2020. 9:00:00
Traumatološka KN0043131162617.11.2020. 9:28:188.12.2020. 9:15:00
Traumatološka DA0111774859117.11.2020. 9:44:388.12.2020. 9:30:00
Traumatološka PI5232405431923.11.2020. 12:03:138.12.2020. 9:45:00
Traumatološka SS0042700845724.11.2020. 10:06:268.12.2020. 10:00:00
Traumatološka MM0040544589525.11.2020. 9:08:168.12.2020. 10:15:00
Traumatološka SM0041810197325.11.2020. 9:46:579.12.2020. 8:00:00
Traumatološka BE0041931232317.11.2020. 10:54:4010.12.2020. 8:00:00
Traumatološka KR5202580979319.11.2020. 9:21:2810.12.2020. 8:15:00
Traumatološka MB1140110904619.11.2020. 9:29:4710.12.2020. 8:30:00
Traumatološka RM0281859665126.11.2020. 9:50:4310.12.2020. 8:45:00
Traumatološka IL0111686962911.11.2020. 9:33:4811.12.2020. 8:00:00
Traumatološka OĐ0110942247812.11.2020. 8:07:3711.12.2020. 8:15:00
Traumatološka PS0042303857220.11.2020. 9:41:4411.12.2020. 8:30:00
Traumatološka SK0041813331427.11.2020. 10:35:5411.12.2020. 8:45:00
Traumatološka ŠL5202521947327.11.2020. 11:04:1211.12.2020. 9:00:00
Traumatološka ZA1140003306723.11.2020. 8:53:2214.12.2020. 8:00:00
Traumatološka LM0041359313123.11.2020. 9:01:4614.12.2020. 8:15:00
Traumatološka GT5202513672123.11.2020. 10:37:2314.12.2020. 8:30:00
Traumatološka BM0041020019723.11.2020. 11:22:4514.12.2020. 8:45:00
Traumatološka BT1140083112424.11.2020. 9:08:3914.12.2020. 9:00:00
Traumatološka BS0243190013227.11.2020. 12:24:5216.12.2020. 9:45:00
Traumatološka  27.11.2020. 12:17:1216.12.2020. 10:00:00
Traumatološka ŠJ1142928994113.11.2020. 11:52:0418.12.2020. 8:00:00
Traumatološka SD1140155437520.11.2020. 9:30:1418.12.2020. 8:15:00
Traumatološka PS0042303857220.11.2020. 9:43:4818.12.2020. 8:30:00
Traumatološka ŠM0040208373023.11.2020. 10:35:2321.12.2020. 8:00:00
Traumatološka KG0040439121625.11.2020. 9:01:4921.12.2020. 9:15:00
Traumatološka PN0113216703224.11.2020. 10:37:1622.12.2020. 8:00:00
Traumatološka ŠM0040208373016.11.2020. 11:57:177.1.2021. 8:00:00
Traumatološka PA1140155854426.11.2020. 12:15:357.1.2021. 8:15:00
Traumatološka KN0601881063325.11.2020. 9:39:2013.1.2021. 8:00:00
Vaskularna KS5202620511720.11.2020. 12:55:3127.11.2020. 11:15:00
Vaskularna MV004080927758.10.2020. 10:36:4627.11.2020. 11:30:00
Vaskularna LZ012210130345.10.2020. 14:38:0427.11.2020. 11:45:00
Vaskularna BS0243190013223.11.2020. 9:17:2327.11.2020. 12:00:00
Vaskularna PJ1140003245816.10.2020. 8:38:0527.11.2020. 12:00:00
Vaskularna VD0041293136125.11.2020. 8:35:1327.11.2020. 12:15:00
Vaskularna HJ004037663388.10.2020. 11:36:3927.11.2020. 12:15:00
Vaskularna TS0042597992314.10.2020. 14:16:4927.11.2020. 12:30:00
Vaskularna VD5233071985113.10.2020. 14:14:3127.11.2020. 12:45:00
Vaskularna KB012089079517.10.2020. 14:18:5927.11.2020. 13:00:00
Vaskularna VJ0121142611725.9.2020. 8:56:5227.11.2020. 13:15:00
Vaskularna KS0041639864514.10.2020. 14:47:2627.11.2020. 13:30:00
Vaskularna BM0040922780513.11.2020. 8:42:2627.11.2020. 13:45:00
Vaskularna RJ023245817209.10.2020. 14:10:2727.11.2020. 14:00:00
Vaskularna HM004052593747.10.2020. 14:08:4727.11.2020. 14:15:00
Vaskularna KB012089079515.11.2020. 11:40:4227.11.2020. 14:30:00
Vaskularna SJ012182036204.11.2020. 8:16:2027.11.2020. 14:45:00
Vaskularna FV012219032949.11.2020. 13:21:0230.11.2020. 12:00:00
Vaskularna LG5232709462616.10.2020. 9:43:3530.11.2020. 12:15:00
Vaskularna KJ0120687660411.11.2020. 10:28:5630.11.2020. 12:30:00
Vaskularna FI1140003562211.11.2020. 14:06:4730.11.2020. 12:45:00
Vaskularna MŽ5202398771620.11.2020. 14:11:5730.11.2020. 13:15:00
Vaskularna KA0911559945620.11.2020. 14:00:2630.11.2020. 13:30:00
Vaskularna DD0041789294516.11.2020. 12:28:2530.11.2020. 13:45:00
Vaskularna BZ0240948295412.11.2020. 10:43:0230.11.2020. 14:00:00
Vaskularna ČM0041142350523.11.2020. 13:00:4630.11.2020. 14:15:00
Vaskularna MI0282826336820.11.2020. 12:20:0830.11.2020. 14:30:00
Vaskularna PM0942801431429.10.2020. 12:05:523.12.2020. 11:00:00
Vaskularna PS5202815378019.11.2020. 10:58:243.12.2020. 11:15:00
Vaskularna SJ0041151240823.11.2020. 14:14:393.12.2020. 11:30:00
Vaskularna KA0042647283125.11.2020. 7:03:013.12.2020. 11:45:00
Vaskularna KA0040511006225.11.2020. 7:05:053.12.2020. 12:00:00
Vaskularna FZ5232484822327.11.2020. 13:36:593.12.2020. 12:15:00
Vaskularna PP0111849144327.11.2020. 14:32:473.12.2020. 12:45:00
Vaskularna VI091184300355.11.2020. 11:24:4410.12.2020. 11:00:00
Vaskularna PĐ5232730880716.11.2020. 14:28:3810.12.2020. 11:15:00
Vaskularna LA1140003291023.11.2020. 12:57:0114.12.2020. 12:00:00
Vaskularna HS0043197287523.11.2020. 14:15:5714.12.2020. 12:30:00
Vaskularna JM0041499852924.11.2020. 8:50:3914.12.2020. 13:00:00
Vaskularna LZ0242389913824.11.2020. 14:19:2314.12.2020. 13:15:00
Vaskularna PD5203033963826.11.2020. 10:32:5414.12.2020. 13:30:00
Vaskularna KJ5233031311012.11.2020. 10:48:4117.12.2020. 11:00:00
Vaskularna DJ0241475271916.10.2020. 11:15:4318.12.2020. 11:00:00
Vaskularna MD0041908543016.10.2020. 12:24:4418.12.2020. 11:15:00
Vaskularna HI0041295371926.11.2020. 10:17:5731.12.2020. 11:00:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2020 Opća bolnica Bjelovar